Skip links

CDA Maastricht roept op om Belvedère versneld in te vullen

Het CDA Maastricht doet een dringend appel op het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht om een nieuwe aanbestedingsprocedure te starten voor de invulling van Belvédère fase 1. Daartoe is volgens de Christendemocraten een versnelde aanpassing van het bestemmingsplan nodig.

Het CDA Maastricht doet die oproep nadat Hornbach aangaf zich terug te trekken uit het aanbestedingsproces Belvédère. Omdat er nu geen kandidaat is voor de invulling van de 1ste fase Belvédère, kost het project elke maand opnieuw veel geld.

De partij heeft in reactie daarop overleg gehad met diverse ondernemers in Maastricht, waaronder de Praxis. Uit dat overleg is naar voren gekomen dat zo’n acht ondernemers bereid zijn zich te vestigen op Belvédère. Het gaat onder meer om Praxis, Kwantum, Carpet Right, Jisk, Mandemakers, en René Pans.

Het CDA Maastricht is van mening dat de grillige vorm van de kavel noopt tot invulling middels meerdere kleine ondernemingen, dan bijvoorbeeld het grote Hornbach. De betreffende ondernemers, die interesse hebben getoond in Belvédère, overleggen binnenkort gezamenlijk over de wijze waarop zij medewerking van de gemeente kunnen krijgen voor hun plannen.

De Christendemocraten doen een dringend beroep op het college om geen tijd te verliezen en in overleg te treden met deze ondernemers in het belang van de stad.

Leave a comment