Skip links

Trambus is echt een alternatief voor tram?

Op 7 april 2015 heeft het CDA vragen gesteld aan het college van Burgemeester & Wethouders of een trambus een reële optie zou kunnen zijn. Dit naar aanleiding van een resolutie in het Vlaams Parlement gesteld door het CD&V.

In het antwoord op 6 mei 2015 geeft men aan dat men de behandelingen en onderzoeken in België wilt afwachten.

Minister Ben Weyts heeft zich op 21 augustus jl. uitgesproken of het nog bij de tijd is om voor trams in Belgisch Limburg te kiezen.

De Vlaamse openbare vervoersmaatschappij De Lijn heeft voor het eerst een testrit uitgevoerd met een trambus, op het tracé van de toekomstige ringtram van het Brabantnet. Bedoeling van de test is na te gaan welke aanpassingen aan de weginfrastructuur nog nodig zijn om de trambus veilig en vlot te laten rijden. Die testrit verliep succesvol, zo melden De Lijn en Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

Ook heeft hij opmerkingen gemaakt “dat het aanleggen van tramsporen veel geld én tijd kost. Met de trambus kunnen we veel sneller een alternatief bieden voor de auto en de file, met een voertuig dat de capaciteit en het rijcomfort van een tram heeft en in een eigen bedding rijdt, maar daar ook van kan afwijken waar nodig.” einde citaat.

Hij ziet graag dat de trambus, toch een Vlaams product, ook in Vlaanderen kunnen zien rijden, nadat die eerder al in Europese steden als Barcelona, Genève, Parma en Bergen werd ingezet”, voegt minister Weyts er nog aan toe.

In de “eerste plaats”  zegt hij omdat een tram een vervoermiddel is met een lage vervoerskwaliteit, met sterke beperkingen qua comptabiliteit, hij is reizigersonvriendelijk en heeft grote beperkingen vergeleken met een bus.

De trambus biedt hetzelfde comfort als de tram, is volgens deskundigen meer dan de helft goedkoper. Hij heeft geen bovengrondse leidingen, geen spoorrails en maakt geen schurend geluid en is niet zo kwetsbaar als de tram met zijn rails voor de fietser. Ook kan deze bij calamiteiten snel omgelegd worden.

Deze trambus kan omdat hij veel lichter is dan de tram, nu wel doorgetrokken worden naar het centraal station Maastricht en naar Randwyck (UM, UMC+).

Misschien ter objectivering. In Metz werkt een dergelijk systeem sinds twee jaar succesvol. De 24 x 2,55 m dubbelgelede bus heeft een dieselelektrische aandrijving met recuperatie van de remenergie in batterijen.

Wij verzoeken u vriendelijk om onderstaande vragen te beantwoorden:

  1. Bent u bereid contact op te nemen met minister Weyts om te bezien of deze nieuwe variant ook voor onze Vlaamse partners acceptabel is? ( Dit omdat minister Ben Weyts zich zo positief heeft uitgelaten over de eigentijdse trambus?)

 

  1. Wij vinden dat deze nieuwe variant positief benaderd moet worden, voordat wij ons in een risicovol tramproject storten. Kunt u onze zienswijze begrijpen en zo nee waarom dan niet?

 

  1. Gezien de positieve resultaten in België, vragen wij u deze variant snel te onderzoeken omdat er nogal wat voordelen aan zitten. Kunt u aangeven of u dit onderzoek op zo kort mogelijke termijn wil laten uitvoeren?

 

  1. Wij willen een totaal uitgewerkt plan zien, zodat deze variant op waarde getoetst kan worden en ook de topeisen van De Lijn weer ingevuld kunnen worden evenals de afspraken vastgelegd in de kaderovereenkomst. Wanneer kunnen wij deze exercitie verwachten?

 

  1. Deelt u onze mening dat deze optie dient te worden onderzocht en de tram tot die tijd ‘ on hold ‘moet worden gezet?

 

 

 

Namens CDA Maastricht

 

Peter Geelen,

Vivianne Heijnen, fractievoorzitter

Leave a comment