Skip links

Themabijeenkomst ‘regelgeving & ontwikkelingen van binnensteden de komende 10 jaar!’

Het CDA Maastricht organiseert regelmatig goed bezochte themabijeenkomsten over uiteenlopende onderwerpen. Eerder waren er al bijeenkomsten over ouderen(zorg), sport(beleid), mobiliteit en bereikbaar en lokale ondernemers. De partij is aangenaam verrast over de opkomst van deze themabijeenkomsten en de variëteit aan gastsprekers die hun medewerking toezeggen.

Op 10 februari organiseert het CDA een bijeenkomst over het thema ‘regelgeving en ontwikkelingen binnensteden’. Regeldruk, deregulering en handhaving zijn immers veelbesproken en daarmee actuele onderwerpen in Maastricht.

Willen we in Maastricht regelgeving & handhaving zoveel mogelijk reguleren of juist vrijlaten? In tijden dat ondernemers het moeilijk hebben, is het dan verdedigbaar dat andere belangen (zoals die van bewoners) in enige mate moeten wijken? Vragen die het CDA Maastricht tijdens de themabijeenkomst graag voorlegt aan de aanwezigen.

De snelle ontwikkelingen in de economie zijn bepalend voor de ontwikkelingen van de binnensteden. Voorbeelden daarvan zijn het  parkeerbeleid en de gevolgen ervan, maar ook hoe we omgaan met leegstand en andere winkelconcepten.

Onder ideale omstandigheden werken gemeente en ambtenaren voor de burger en worden door diezelfde burger aangestuurd. Het bestuur moet dienstbaar zijn aan de stad en haar inwoners. Bij veel mensen leeft het gevoel dat dit uitgangspunt op de achtergrond is geraakt. De themabijeenkomst van het CDA Maastricht over ‘regelgeving en ontwikkelingen van binnensteden de komende 10 jaar’  plaatst dit onderwerp prominent op de agenda en wil opnieuw de verbinding leggen tussen burgers en overheid

Wanneer: maandag 10 februari 2014

Waar: Hotel Van der valk, Nijverheidsweg 35, 6227 AL Maastricht

Aanvang: 20:00 uur

Vooraf aanmelden is niet noodzakelijk

 

Algemene inlichtingen: fractie@cda-maastricht.nl

Leave a comment