Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Structurele impuls creatieve maakindustrie

Wij hebben in het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Maastricht, onbegrensd en ontspannen’ afgesproken dat extra aandacht uitgaat naar de creatieve maakindustrie. CDA wethouder Vivianne Heijnen (economie) gaat de komende jaren 900.000 euro investeren in deze groeiende economische sector. Door deze inzet verankert zij de creatieve maakindustrie duurzaam in Maastricht. Vier actielijnen worden uitgewerkt: zichtbaarheid, ondernemerschap, netwerkvorming en ruimte. Door deze te combineren komen we tot een bredere creatieve stad die ruimte voor talentontwikkeling combineert met innovatie en werkgelegenheid.

Wat is de creatieve maakindustrie?

De creatieve maakindustrie is een verzameling van onderling verweven sectoren waar creativiteit en voortdurende vernieuwing core business zijn en er sprake is van een kleinschalige serieproductie. Het betreft de sectoren: kunst, media & entertainment en creatieve zakelijke dienstverlening.

Voor meer informatie leest u het artikel van Dagblad de Limburger: klikt u hier

Close