Skip links

Brede steun voor motie aanpassing hellingbaan Centre Céramique

De gemeenteraad steunt in meerderheid het CDA-voorstel om te onderzoeken of de hellingbaan aan de oostzijde van het Centre Céramique gelijktijdig met de verbouwing van het Centre Céramique te verbreden en te verbeteren is. ‘Op die manier worden het Centre Céramique en Plein 1992 beter toegankelijk voor iedereen’ aldus raadslid Jan Janssen

De hellingbaan aan de oostzijde van het Centre Céramique van Avenue Céramique naar Plein 1992 wordt intensief gebruikt. Zowel door “langzame” (mensen met rolstoelen, rollators en kinderwagens) als door “vlotte” (fietsers en mensen met een elektrische fiets) weggebruikers. Dit levert vaak onveilige situaties op. Deze hellingbaan vormt namelijk een bottelnek in opgaande als neergaande richting van en naar Plein 1992. 

Het Centre Céramique wordt grootschalig verbouwd waarbij de entree een andere plek krijgt aan Plein 1992. Een ideaal moment om aanpassingen van de hellingbaan mee te nemen in het totale project.

Leave a comment