Skip links

Maastricht krijgt Jeugdlintje!

Als wij het over jeugd hebben in de gemeenteraad gaat het veelal over zorg, over achterstandenbeleid, over overlast maar wij hebben het bijna nooit over die vele jongeren die zich belangeloos inzetten voor de samenleving en medemens. Om te laten zien dat de Gemeente Maastricht jongeren waardeert die zich belangeloos inzetten voor onze samenleving heeft CDA Maastricht het Jeugdlintje voorgesteld. Veel Nederlandse steden zijn Maastricht al succesvol voorgegaan. In 2017 kwam raadslid Mat Brüll al met een uitgewerkt voorstel. Afgelopen dinsdag werd het Maastrichtse Jeugdlintje echter een feit. Met unanieme steun van de gemeenteraad en steun van het college van B&W krijgt Maastricht haar eigen Jeugdlintje. ‘Super blij dat wij nu ook jeugdigen een waardering kunnen geven als zij zich belangeloos inzetten voor de maatschappij’ zo laat Mat Brüll weten.

Meer goed nieuws

Waardering is belangrijk maar dat geldt ook het betrekken van jongeren bij de politiek en bij besluitvorming. Op de oproep van het CDA Maastricht om te kijken hoe jongeren kunnen participeren in de nog nader uit te werken burgerbegroting werd positief gereageerd. Wethouder Heijnen gaf te kennen deze oproep over te nemen en hieraan aandacht te besteden bij de vorming van de Maastrichtse burgerbegroting.

Daarnaast mag Maastricht zich klaar maken voor een echte kinderburgemeester. Een mooi initiatief. Voormalig CDA-fractievoorzitter Heijnen heeft in 2017 geopperd om een ‘jeugdburgemeester’ voor onze stad te benoemen. De motie van PvdA afgelopen dinsdag kon dan ook volmondig op CDA-steun rekenen.

Kortom de gemeenteraad van Maastricht heeft gekozen voor een mooi en waardevol pakket aan initiatieven die de jeugd in onze stad terecht positief belicht.

Leave a comment