Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Sportend Maastricht; hoe raken wij niet buitenspel?

Op 24 februari heeft het CDA Maastricht een sport bijeenkomst georganiseerd. Bij deze goed bezochte sportbijeenkomst maakten wij de start om samen met sportend Maastricht naar een nieuwe sportnota toe te werken. Het leek ons goed met het veld in discussie te gaan. Daarom hadden we sprekers uitgenodigd en een panel discussie georganiseerd. Met Reginald Thal als spreker met een uitgesproken sportvisie was er een goede discussie op gang gekomen hoe het nu verder moet met sportend Maastricht. Zijn uitspraak ‘drie frituren maken nog geen goed restaurant’ zette de toon, welke niet helemaal aansloot bij de gedachte van het CDA. Het CDA vindt bijvoorbeeld ook dat de kleine verenigingen met een groot sociaal belang in een wijk minstens zoveel bestaansrecht moet kunnen hebben. Topsport zou een ambitie van de gemeente moeten zijn aldus Thal. Daar zijn wij het mee eens, maar: zonder breedtesport geen topsport! Volgens het CDA behoort dit dan ook tot de hoofdopdracht van de gemeente. Bij gezonde verenigingen en voldoende professionele begeleiding, die Maastricht Sport voldoende in huis heeft, komt topsport vanzelf uit breedtesport voort.

Als tweede spreker hadden we gedeputeerde sport en cultuur Ger Koopmans uitgenodigd. Een bevlogen toespraak over hoe het provinciale sportbeleid werkt en waar de kerntaken van de provincie liggen. Ger Koopmans zocht hierin nadrukkelijk naar de verbinding tussen het bedrijfsleven en de sport met een terugtredende maar faciliterende overheid. Dit sluit aan bij de gedachte van het CDA Maastricht, de gemeente dient de verenigingen te faciliteren en ondersteunen bij een zelfredzaam model in een Bottom-up gedachte! De opmerking die geadresseerd was aan het Maastrichtse college van B&W luide: ‘Maastricht, gedraag je ook op het gebied van sport als hoofdstad van Limburg!’ Dit onderstrepen wij van harte en wij werken graag met sportend Maastricht aan de weg terug naar boven. We moeten het huidige sportbeleid ombuigen, laten we er weer voor zorgen dat we trots kunnen zijn!

Na de sprekers presenteerden wij onze visie en maakten we het startpunt naar een nieuwe sportnota. Het CDA Maastricht heeft als speerpunten de breedtesport, behoud van de kleinschalige verenigingen en tegen het sturen op centralisatie benoemd. Hierbij hoort een ondersteunende en faciliterende gemeente die samen van onderop met de verenigingen zoekt naar toekomstbestendige modellen. Daarnaast moet dit ook goed betaalbaar blijven, zodat iedereen mee kan doen. Laten we ook niet vergeten dat hierover meer en eerlijk gecommuniceerd dient te worden. Natuurlijk is het van groot belang dit ook binnen het sportbudget te realiseren. Hiervoor zullen we dan ook zoeken naar hoe de gemeente betere keuzes kan maken en het budget anders verdeeld kan worden.

Het is van groot belang dat we zoveel mogelijk partijen spreken daarom hebben we de maanden maart tot en met juli gereserveerd om meer informatie op te halen. Medio augustus hopen we dan met het eerste concept terug te kunnen komen om aan het einde van het jaar een nieuwe nota te hebben.

Close