Skip links

Weer een onderzoek over kunst en cultuur

jan_janssen_maastrichtMet z’n allen hadden we een aantal jaren het idee dat Maastricht Culturele Hoofdstad 2018 zou kunnen worden. Als we de titel zouden binnenslepen kon de kunst- en cultuurwereld, amateur en professional, in onze stad een boost krijgen. Europees geld, verbonden aan de titel, zou veel mogelijk maken. Vooral binnen de amateurkunst en cultuurwereld werd hoopvol uitgekeken naar deze opwaardering. Helaas, de titel ging aan ons voorbij. Het gereserveerde geld kreeg snel andere bestemmingen. Wat overbleef bleek uiteindelijk 1 miljoen te zijn waar tijdens de coalitieonderhandelingen in het bestuursakkoord het woord “innovatie” op geplakt werd en dus aan innoverende kunst- en cultuurprojecten besteed diende te worden.

“Innovatie” blijkt een rekbaar begrip te zijn. Tijdens de stadsronde van 5 januari 2016 kon geen antwoord worden gegeven op de vraag van een van de insprekers wat de wethouder verstond onder “innovatie”.

Bovendien werd aan de gemeenteraad voorgesteld om de 1 miljoen in 4 gelijke delen op te splitsen en een kwart van het miljoen te besteden aan een onderzoek (€150.000,=) en het aanstellen van een regisseur (€100.000,=). Wij, het CDA Maastricht, zijn van mening dat er (zeker in het kader van Culturele Hoofdstad 2018) voldoende onderzoeken zijn verricht en dat er voldoende kennis over onze kunst- en cultuurwereld aanwezig is. De rol van regisseur (een parttime baan voor twee jaar) zou een ambtenaar van de gemeente kunnen vervullen is de mening van het CDA Maastricht waardoor het kwart van het miljoen aan kunst en cultuur kon worden uitgegeven. Helaas kregen we de handen niet op elkaar voor ons voorstel.

Meerdere verenigingen uit onze stad hebben inmiddels vragen gesteld aan het CDA ter verduidelijking omdat men met een deel(tje) van het miljoen de amateurkunst en cultuurwereld wil versterken voordat de koek op is.

Uiteraard denk ik graag met u als vereniging mee als u creatieve ideeën heeft om aanspraak te maken op het innovatiebudget!

Leave a comment