Skip links

Situatie rondom het kegelhome bij het Geusseltstadion

Recent heeft de rechter een uitspraak gedaan over de locatie van het Kegelhome gelegen in het Geusselt stadion. Hierbij is duidelijk geworden dat de kegelaars hun sport niet meer kunnen beoefenen op deze locatie. Feitelijk staan de kegelaars nu op straat en kunnen zij hun sport niet meer uitoefenen. De kegelbanen welke eigendom zijn van de gemeente staan nu achter gesloten deuren.

Om de kegelsport niet voor de gemeente Maastricht verloren te laten gaan zal er actief gezocht moeten worden naar mogelijkheden voor een nieuwe ( mogelijk gedeelde) locaties welke geschikt zijn om deze kegelsport ook in Maastricht te kunnen blijven beoefenen.

 

 

Constaterende dat:

 

  • De kegelaars geen accommodatie meer hebben.
  • De gemeente eigenaar is van de kegelbanen.
  • De gemeente een overeenkomst had met de kegelaars tot en met 2018.
  • De rechter hier recent over beslist heeft en de kegelaars niet als partij ziet, wel de gemeente Maastricht.
  • De jeu de boules leden die gaan participeren in de bouledrome achter blijven en een aanvulling gewenst is.

 

Overwegende dat:

 

  • Breedte sport en een divers aanbod binnen het huidig beleid een speerpunt is.
  • Er een win-win situatie kan ontstaan door het combineren van verschillende sporten in één accommodatie.

 

BESLUIT:

 

Burgemeester en wethouders opdracht te geven te zoeken naar een nieuwe accommodatie voor de Maastrichtse kegelbond. Voorstellen van accommodaties, per accommodatie in een business case het resultaat weer te geven.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

 

CDA                                             MV

Vivianne Heijnen              Jan Hoen

Leave a comment