Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Evaluatie Sportnota Meerbewegen 2013 – 2020

21 mei 2013 j.l. is voor sportend Maastricht de nieuwe sportnota Meerbewegen 2013 – 2020 vastgesteld door de gemeenteraad. CDA heeft tijdens deze beraadslaging een motie ingediend met het verzoek de nieuwe sportnota regelmatig te evalueren. Het dictum luidde;

De sportnota 2020 “Meebewegen” regelmatig te evalueren (met een frequentie van eens per twee jaar) in raad of raadscommissie met de mogelijkheid aanpassingen te doen op basis van de realiteit van dat moment.

Door een genoeg doende toezegging van toenmalig sportwethouder van Grootheest werd deze motie niet in stemming gebracht. De toezegging luidde;

mbt de CDA motie de sportnota 2020 “Meebewegen” regelmatig te evalueren (met een frequentie van eens per twee jaar) in raad of raadscommissie met de mogelijkheid aanpassingen te doen op basis van de realiteit van dat moment. Waarbij hij aantekent dat het geen automatisme is dat een evaluatie ook tot wijziging van de visie zal leiden.

Heden anno november 2016 heeft nog geen evaluatie plaatsgevonden en omdat bij vele verenigingen ruis op de lijn is ontstaan omtrent deze sportnota heeft het CDA de volgende vragen;

  1. Wat is de reden waarom nog steeds geen evaluatie heeft plaatsgevonden over de in 2013 vastgestelde sportnota?
  2. Wanneer bent voornemens deze toegezegde evaluatie alsnog op te pakken?
  3. Wanneer kan de raad deze evaluatie bespreken?
  4. Hoe gaat u sportend Maastricht bij deze evaluatie betrekken?

 

Namens CDA Maastricht

Mat Brüll,

Jos Gorren

Rob Frambach

Close