Skip links

Schoolzwemmen: Gaat dit überhaupt ooit lukken?

mat_brull_maastrichtIn maart 2013 moest de fractie van het CDA Maastricht helaas melden dat wethouder Van Grootheest (sport) het voorstel voor schoolzwemmen niet overnam. De wethouder was niet bereid (zwem)water bij de wijn te doen aangaande de argumenten van de partij.

Het CDA Maastricht zet zich al jaren sterk in om de Maastrichtse basisschoolkinderen aan het schoolzwemmen te houden. Om het schoolzwemmen ook voor komend schooljaar zeker kunnen stellen, vroeg de partij om een helpende hand van wethouder Van Grootheest.

Het CDA Maastricht destijds: “In de stad waar het meest duurzaamste zwembad van Nederland binnenkort geopend wordt en veel natuurlijk water aanwezig is, en omdat de rivier waar onze stad naar vernoemd is midden door de stad stroomt, staat hier de veiligheid van onze kinderen centraal. Een zwemdiploma halen is net als leren fietsen. Een aantal mensen, onder wie burger-niet-raadslid Mat Brüll van het CDA Maastricht, zijn al maanden naar geld aan het zoeken om de voortzetting van het schoolzwemmen veilig te stellen. Om tijd te winnen in de zoekactie naar sponsoren, was de éénmalige helpende hand van de Maastrichtse bestuurder hard nodig.” Burger-niet-raadslid Brüll indertijd: “Het kan toch niet zo zijn dat er straks nog maar weinig kinderen kunnen gaan zwemmen in het nieuwe Geusseltbad omdat ze geen zwemdiploma hebben?”

jan_janssen_maastrichtDe wethouder komt nu met een voorstel om kinderen, en met name kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen, na schooltijd te leren zwemmen. Ouders moeten hun mindere financiële draagkracht aantonen om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de kosten van deze zwemlessen. Het CDA Maastricht vindt deze oplossing uiterst stigmatiserend en blijft bij haar voorstel om in schoolverband zwemlessen aan te bieden zonder onderscheid te maken in financiële draagkracht. En dat is mogelijk door de nieuw ontwikkelde methode, door te kiezen voor de kinderen uit groep 4 vanwege het hoogste rendement. Niet 30 maar 60 lesminuten en gezamenlijke mede investering van school en ouders zijn de belangrijkste ingrediënten in deze nieuwe methode.

Bovendien wordt in het voorstel van de wethouder in zijn geheel niet gekeken naar hoe deze kinderen naar en van het Geusseltbad moeten reizen. Voor de bedoelde categorie gezinnen is een busritje naar het Geusseltbad een uitgave waarvoor men wellicht een andere, betere besteding zal hebben.

Het CDA Maastricht heeft grote twijfels of het voorstel van wethouder van Grootheest überhaupt gaat aanslaan. Wij, het CDA Maastricht, blijven voorstander van klassikale zwemlessen voor alle kinderen in onze stad. Dat staat als een paal boven water!

Namens het CDA Maastricht,

Burger-niet-raadslid Mat Brüll, kandidaat-raadslid Jan Janssen

Leave a comment