Skip links

Een faciliterende overheid

florence_van_der_heijden_schaafHet overkomt iedereen wel eens: van het kastje naar de muur gestuurd worden. Te vaak hoor ik voorbeelden van burgers/ondernemers, die door medewerkers van de gemeente van de ene naar de andere afdeling gestuurd worden en overigens vaak weer diezelfde weg terug.

Onlangs vertelde een ondernemer dat hij in een lopende procedure een ambtenaar gevraagd had waarom hij een bepaald document dient te overleggen. Het antwoord was dat er anders geen vergunning verleend zou worden. Dit is natuurlijk geen antwoord. Zelf ben ik ook een ambtenaar en zal ik heus wel eens een fout maken. Als ik zo’n verhaal hoor dan bekruipt mij een gevoel van plaatsvervangende schaamte.

Het is niet meer van deze tijd om alleen in procedures, wetten en regeltjes te denken. Daar is niemand bij gebaat! Sterker nog: goede en mooie initiatieven worden vaak door regelzucht de grond ingeboord. Zonde. Dat kan en moet anders.

Burgers/ondernemers willen dat er met hen meegedacht wordt. Ze kunnen vaak meer oplossen dan ze zelf misschien voor mogelijk houden. Waar burgers niet meer in staat zijn om zaken te regelen is een vangnet nodig in de vorm van een meedenkende en faciliterende overheid. Een overheid met de juiste mensen op de juiste plaats. Een overheid die de veiligheid en omgeving creëert waarbij ruimte geboden wordt aan medewerkers, die meedenken en met open mind luisteren naar de vragen, die aan hen gesteld worden. Vragen gesteld door u!

Samen met u en de ambtenaren van de gemeente Maastricht wilt het CDA Maastricht denken in kansen en mogelijkheden.

De volgende themabijeenkomst op 10 februari a.s. (zie voor meer info www.cdamaastricht.nl) richt zich op deregulering ofwel het verminderen van de regeldruk en is dus een mooie gelegenheid om hierover door te praten. U komt toch ook? 10-02-2014, 20.00 in het Van der Valk hotel te Maastricht.

Florence van der Heijden

Kandidaat-raadslid CDA Maastricht

Lijst 1, nummer 16

Leave a comment