Skip links

Rust bewaren en doorgaan!

Interview in City Magazine Maastricht. Voor meer informatie: www.citymagazinemaastricht.nl

Tekst: Vivianne Rijnders en Foto en opmaak: Peter van Hooren

Op vrijdagmiddag tref ik bij de Basiliek op het Onze lieve Vrouweplein fractievoorzitter van CDA Maastricht Niels Peeters en vicefractievoorzitter Florence van der Heijden. Het plein met haar groene bomen waar de wind door ruist, straalt rust uit. Vogels fluiten. Geen geluiden die we normaal tijdens de vrijdagmiddagborrel horen.

CDA in coronatijd; waar liggen de prioriteiten? ‘Allereerst is het belangrijk om uit te spreken dat dit een ongewone tijd is. Vooral voor al die Maastrichtenaren die geraakt worden door het coronavirus. Dat heeft onze aandacht. Omzien naar elkaar is nu nog belangrijker geworden.’, stelt Niels Peeters. “Economisch gezien nemen wij maatregelen op urgentie, Eerst kijken we wie er directe economische schade lijdt, ontstaan door corona, en daar gaan we mee aan de slag. Dit geldt voor alle sectoren, niet alleen de horeca. We bedrijven hier geen politiek op maar houden de lijnen kort met degene die erover gaat en ondernemen actie.”
Florence vertelt dat het CDA als fractie niet in Lock Down is gegaan. ”We wisten niet wat er zou gebeuren, hoelang alles zou duren en besloten om te doen wat er in onze macht ligt en dat is focussen op datgene wat we altijd doen: de agenda van de Raad blijven volgen. Elke donderdag vergadert de hele fractie online. We zijn voor iedereen bereikbaar, horen veel van onze achterban en houden contact met de ondernemersverenigingen van alle branches,” aldus Florence van der Heijden.
“Een grote meerwaarde is,” vult Niels aan, “dat we in Limburg gelijk hebben opgeschakeld: alle Limburgse CDA-kopstukken van de Eerste en Tweede Kamer, het Europees parlement, Provinciale Staten, Gemeenteraad, onze Wethouder Vivianne Heijnen en Staatssecretaris Raymond Knops, zijn één team geworden dat alle signalen oppakt en neerlegt waar ze horen. Zo konden we het probleem van de Maastrichtse ondernemers die in België wonen maar hier een bedrijf hebben en niet in aanmerking voor enige regeling kwamen, meteen doorsluizen naar het Europees Parlement. Dit is nu opgepakt en aan het rollen gebracht. Bepaalde sectoren die te klein zijn om zich te laten horen kunnen door ons brede platform ook gehoord en geholpen worden.” Van der Heijden: “Alle CDA-leden zijn door ons telefonisch benaderd om te informeren naar hun zorgen en behoeften. Zo konden signalen worden opgepikt en snel in behandeling worden genomen. Door die telefoontjes merkten we echter ook hoe belangrijk aandacht voor elkaar is. Dat is één van de zaken die wij als CDA voorop hebben staan, en nu des te meer noodzakelijk blijkt. Zorg en aandacht voor elkaar!”

lees verder onder de foto’s

Creativiteit en oplossingen

Na goed naar de verschillende sectoren geluisterd te hebben, komt de volgende stap: wat biedt het CDA concreet? “Je onderneemt bij sommige op zichzelf staande verhalen meteen actie maar bij bredere of maatschappelijke problematiek maak je het bij het bij stadsbestuur aanhangig om het met z’n allen op te pakken,” legt Niels uit. “Bijvoorbeeld een probleem met de thuiszorg of een ondernemer die tegen iets aanloopt, dat is urgent maar binnen een dag op te lossen. Soms is het ingewikkelder en moet je meer bieden dan een luisterend oor en een snelle probleemgerichte actie.” Peeters geeft als voorbeeld de weekmarkten. “We hebben flinke druk uitgeoefend om vooral te kijken naar wat mogelijk is en niet te snel alles stop te zetten. Dit heeft erin geresulteerd dat de foodsector inmiddels terug is op de markt en vandaag (15 mei) hebben we gehoord dat ook non-food weer mag beginnen.” “Bij de horeca, retail en andere lokale ondernemers,” gaat Florence verder, “zien we veel creativiteit. Wie het kan is bereid om mee te financieren bij de realisatie van bepaalde plannen. Er is een stuk opgesteld voor het stadsbestuur met de vraag om gericht te kijken naar wat mogelijk is. Bijvoorbeeld de uitbreiding van de terrassen. Maar ook moet er naar andere oplossingen gekeken worden zoals bijvoorbeeld aanpassing van de precariobelastingen. Dit is een voorportaal naar de beslissingen die de Raad moet gaan nemen. Immers, in alle stukken over de bezuinigingen ontbreekt één paragraaf: de Corona-paragraaf. Deze zal ingepast moeten worden. Daarnaast is het de vraag op welke manier het Rijkgemeenten financieel gaat ondersteunen. Maar in hoeverre dat zal gebeuren? We kampen al met tekorten op jeugdzorg en WMO, het is zaak dat er goed gekeken gaat worden hoe één en ander zich financieel tot elkaar gaat verhouden.”

Koop lokaal!

In deze tijd wordt voortdurend geschermd met ‘Samendoen’. Hoe krijg je onze inwoners zover dat ze naar lokale ondernemers gaan? Florence is van mening dat veel mensen dit al deden en juist door de crisis zijn blijven doen. “Het is een natuurlijk effect van de coronacrisis: de wereld is kleiner geworden, mensen blijven in hun eigen omgeving en kopen daardoor in buurtwinkels. “Er is van ons uit ook een campagne gevoerd ten bate van de lokale ondernemer,” zegt Niels. “’Koop lokaal!’. We willen duidelijk maken dat grote internetbedrijven niet zorgen voor gevulde winkelstraten maar ook niet de sport- en muziekvereniging sponsoren. Dat doet juist de kleine ondernemer en dat moeten we koesteren.” Niels doet gelijk een oproep: “Koop lokaal, zie je op internet een leuk truitje, koop het dan bij de kleine boetiek! Die kleine winkels geven sfeer aan de stad, zorgen ervoor dat Maastricht aantrekkelijk blijft zodat de mensen weer komen en het niveau van business in het MKB hoog kan blijven.”

Doorgaan voor een solide basis

“Het kan zijn dat bedrijven die nu nog floreren later de coronaklap krijgen, daar moet dan wel nog iets voor in het vat zitten,” geeft Peeters aan. “De midden- en lange-termijnproblematiek mogen we niet uit het oog verliezen en dit kan voor elke sector anders zijn.”
“Eerst moeten we urgente zaken afhandelen,” voegt Van der Heijden toe, “Net als de provincie doet, moeten wij ook in basisinfrastructuur investeren zodat het banengehalte op peil blijft. Die basis, die brede laag, moet solide zijn, dan kun je verder.”
“Per slot van rekening wil je ervoor zorgen dat Maastricht een fijne stad blijft om in te wonen en te ondernemen,” is de aanvulling van Niels. “Niet stilvallen maar doorgaan,” geeft Florence nogmaals aan. “In alle sectoren kijken we hoe je de basis in stand kunt houden, daar moeten we zoveel mogelijk op inzetten. Er is een grote mate van samenwerking. Besluiteloosheid is funest voor veel ontwikkelingen in de stad.”
En de grootste kracht van het CDA in coronatijd? “We bewaren de rust en kunnen daardoor verbindingen maken,” zegt Florence. “Ja,” beaamt Niels, “door de rust te bewaren in crisistijd houd je overzicht, kun je goed schakelen, en je netwerk actief inzetten. Dat is wat wij doen.”

Leave a comment