Skip links

Artikel 47 vragen pilot Skills

Aan het college van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1992
6201 BZ Maastricht

Maastricht, 3 juni 2020 

Betreft: Art. 47 vragen pilot Skills

Geacht college, 

Op 17 augustus 2019 kopte De Limburger: “Kwetsbare jongeren worden ondergebracht in voormalige marechausseekazerne Maastricht.” Het is de bedoeling om in de kazerne 25-30 jongeren te plaatsen. Jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar die door omstandigheden een afstand hebben tot de arbeidsmarkt of die dreigen op te lopen. Maastricht en Leeuwarden zijn pilot gemeenten en hebben de primeur van het landelijke pilotproject ‘Skills in de stad’, waarbij voor het eerst wonen, leren, coaching en werken onder één dak samenkomen. Op 27 september 2019 is hiertoe een intentieovereenkomst ondertekend tussen Rijk en gemeenten.

In deze pilot komen verschillende domeinen bij elkaar, zoals wonen, werken, onderwijs en zorg. 

Onze fractie was en is zeer verheugd over dit vernieuwende concept en heeft daarom de volgende vragen:

  1. Wat houdt deze intentieovereenkomst precies in? Graag uitleg over doel, looptijd en partijen.
  2. Wat is de huidige stand van zaken van deze pilot?
  3. In hoeverre en op welke wijze past deze pilot binnen het beoogde transformatieproces?
  4. Komt de voortgang van deze pilot in gevaar tengevolge van Covid19?
  5. Wie of welke instantie staat aan de lat voor pilot Maastricht? 
  6. Welke partners zijn bij deze pilot betrokken?
  7. Staan de pilots Maastricht en Leeuwarden los van elkaar?
 1. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen beide pilots?

Wij zien met belangstelling uw antwoord tegemoet. 

Namens de gemeenteraadsfractie van CDA Maastricht

Florence Van der Heijden-Schaaf, raadslid

Leave a comment