Skip links

Art. 47 vragen “toeristische verwijsborden en informatiezuilen”

Maastricht, datum 12 juni 2020

Betreft: art. 47 vragen ´toeristische verwijsborden en informatiezuilen’

Geacht College,

In de begroting 2019 werd uitgebreid aandacht gevraagd voor onze monumenten en archeologie. Onder andere werd als punt opgevoerd dat “het verhaal van de geschiedenis van Maastricht op lokaal, regionaal en internationaal niveau presenteren door lezingen en rondleidingen” extra aandacht behoeft.

De individuele bezoeker/toerist is ook gebaat bij correcte informatie hetgeen betekent dat de betreffende informatie via verwijs/infoborden (ANWB, etc.) up-to-date en leesbaar dient te zijn.

Informatiezuilen, digitaal, dienen eveneens te werken en informatie te verschaffen. Dat vraagt echter dat verwijs/infoborden en informatiezuilen regelmatig gecontroleerd dienen te worden en zo nodig vervangen. 

Uit een ronde door de stad blijkt echter dat dit niet steeds het geval is. Enkele foto’s bijgevoegd.

  1. Bent u ook van mening dat Maastricht gediend is met goede, juiste en leesbare informatie? Zo ja, wiens verantwoordelijkheid is dit?
  2. Bestaat er een overzicht van alle ANWB-verwijs/infoborden die in Maastricht geplaatst zijn zodat controle op deze verwijs/ informatieborden mogelijk is?

En wie dient deze borden te controleren?

  1. U geeft in de jaarrekening 2019 aan dat alle ANWB borden zijn vervangen. Hoe verhoudt zich dit met hetgeen door ons is geconstateerd?

Een mooi initiatief voor het vergrote van de beleving van archeologische vondsten in de openbare ruimte is het initiatief Archeo Route Limburg. Het verhaal achter de vondsten wordt op een eigentijdse manier vertelt. Voor de oude Romeinse maasbrug of het thermencomplex (Op de Thermen) zou dit bijvoorbeeld een mooie manier zijn om extra aandacht te schenken aan deze bijzondere plekken/ vondsten. 

  1. Is de Archeo Route Limburg bij u bekend en bent u bereidt te kijken of aansluiting bij deze route voor een of meerdere plekken in Maastricht mogelijk is? 
  2. Bent u op een andere manier van zins om de archeologische vondsten in de publieke ruimte beter te positioneren? Zo ja, hoe?

In afwachting van uw antwoord,

Jan Janssen

CDA-gemeenteraadslid Maastricht

Leave a comment