Skip links

Persbericht naar aanleiding van uit college stappen van SP

Wij betreuren de stap van de SP erg maar respecteren die. We hebben collegiaal samengewerkt en danken zowel fractie als wethouder daarvoor.

We weten dat er zwaar weer aankomt maar kennen de voorstellen uit de pre-begroting nog niet.

Een ding weten we zeker: wij staan voor een sociale stad, waarbij de positie van de meest kwetsbaren in onze stad bij onze vijf partijen in veilige handen is. Daar hoeft niemand aan te twijfelen. 

Wij gaan ons nu in onze eigen partijen, in coalitieverband en met het college beraden over de beste manier om de problemen het hoofd te bieden. 

Niels Peeters, CDA Maastricht
John Steijns, Seniorenpartij Maastricht
Marlise Korsten, GroenLinks Maastricht
Johan Pas, D66 Maastricht
Michel Severijns, VVD Maastricht

Leave a comment