Skip links

Rotondes in Maastricht

jan_janssen_maastrichtNaar aanleiding van de toelichting van wethouder Willems tijdens de raadvergadering van 15-9-2015 en het krantenartikel in dagblad “de Limburger” met als titel “onderhoud rotondes verbeterd” van dinsdag 22-9-2015

stel ik de volgende artikel 48 vragen:

  • Uit reacties van burgers blijkt dat men terug naar de oude situatie wil waarbij de pleinen en rotondes in onze stad een grote bloemenpracht waren, vaak gekoppeld aan evenementen en gebeurtenissen. Is deze ‘verlangde’ situatie ook opgenomen in het contract met de Rotondespecialist? Zo niet, was is dan de minimale en de maximale prestatie van de Rotondespecialist die we mogen verwachten?
  • Hoe lang is de looptijd van het contract met de Rotondespecialist en zijn escapes mogelijk als de prestatie niet aan de verwachtingen voldoet?
  • Kunt u aangeven welke bedragen de Rotondespecialist vraagt en welke dan de minimale en de maximale prestatie van de Rotondespecialist is?
  • De wethouder gaf aan in de raadvergadering van 15-9-2015 dat met de opbrengst van de rotondes de grote pleinen onderhouden kunnen worden. Hoe is dit geregeld? Hoe wordt het onderhoud van de grote pleinen geregeld als er onvoldoende opbrengst is? Blijft het aanzicht dan gelijk aan de huidige onbevredigende situatie?
  • In een telefoongesprek met de Rotondespecialist werd aangegeven dat de sponsorbedragen afhankelijk zijn van ligging van de rotonde, aantal invalswegen, etc. Bent u niet bang dat daardoor bepaalde rotondes/pleinen onaantrekkelijk zijn voor sponsors? Dat deze rotondes/pleinen in wijken of buurten liggen die net dat extraatje hard nodig hebben om de wijk/buurt een beter, verzorgerder aanzicht te geven? Hoe denkt u dit op te lossen?

Leave a comment