Skip links

(Student)hotel?

nol beckers vrijstaand 1 kopieHet belangrijkste en grootse gebied in onze stad waar nog ontwikkelingen mogelijk en nodig zijn, is het Belvederegebied. En daar gebeurt veel; het nieuwe filmhuis wordt ontwikkeld, de Muziekgieterij heeft er een plek gekregen, op korte termijn gaat de Pathé open, de Noordenbrug krijgt een andere aanlanding, het Frontenpark groeit langzaam maar zeker naar een nieuwe stadsparel aan de rand van het centrum etc. Maar het grootste gebouw, waar heel veel Maastrichtenaren hebben gewerkt , de Eiffel, moet nog ingevuld worden. Daar zijn grootse plannen voor. Er heeft zich een initiatief aangediend om er een zogenaamd Students Hotel te vestigen. Een formule die zich richt op huisvesting van ( internationale ) studenten die korte tijd in Maastricht  verblijven en behoefte hebben aan ingerichte kamers met aanvullende huishoudelijke service.

Dat is nodig en een goed initiatief. Maar er is veel onduidelijkheid over het verdienmodel van deze (hotel)formule. Er staan zo’n 400 kamers gepland waarvan 98 een hotelfunctie krijgen en de andere kamers de studenten functie. Als we kijken naar het aanbod en gebruik van deze kamers in andere steden, zoals Amsterdam en Rotterdam, dan zien we dat veel meer kamers verhuurd worden als reguliere hotelkamers. En dat kan niet de bedoeling zijn.

De hotelmarkt in Maastricht staat nog altijd onder druk en als gemeente hebben we in februari dit jaar opnieuw in de bijgestelde hotelnota vastgesteld dat nieuwe hotelconcepten iets nieuws moeten toevoegen aan het bestaande aanbod. En daar wringt de schoen. Want het kamersegment dat wordt aangeboden is ruim beschikbaar in Maastricht. Wij hebben hierover vragen gesteld aan het college en gaan deze week vervolgvragen stellen .

Nieuwe initiatieven zijn prima, maar niet ten koste van alles. Het lijkt allemaal beter te gaan, maar de werkgelegenheid in de horeca is de afgelopen jaren fors teruggelopen. Veel kleinere hotels hebben het moeilijk het hoofd boven water te houden en worden bedreigd door zo’n grote speler.

Nol Beckers

Burger-niet-raadslid

Leave a comment