Skip links

Vluchten kan niet meer

De wereld staat in brand. Er zijn mensen in nood op de vlucht. Een grote tragedie. Ze kloppen bij ons aan. Een appèl op ieder van ons persoonlijk, maar ook op ons als gemeenschap. Een mensonterend drama dat vraagt om verantwoordelijkheid op alle politieke niveaus. De Maastrichtse Gemeenteraad kan en wil niet aan de zijlijn blijven.

Naast de kritische geluiden en zorgen, zijn er in het Maastrichtse ook andere geluiden te vernemen. Talloze Maastrichtenaren willen hun hart openen voor de vluchtelingen. Onze noodopvang is bestemd voor vluchtelingen en niet voor gelukszoekers. Vluchtelingen verdienen een menselijke en waardige behandeling. Het is niet genoeg om te zeggen; hou goede moed en wees geduldig.

Tijdens de afgelopen raadsvergadering heeft het CDA daarom gepleit voor een aanspreekpunt bij de gemeente over de vluchtelingenproblematiek. Dit als aanvulling op de motie van de PVDA die zich specifiek richtte op meer huisvesting. De burgemeester heeft ingestemd met het verzoek van het CDA om dit aanspreekpunt bij de gemeente te realiseren. Mensen en organisaties die vragen hebben of hulp willen bieden, kunnen nu dus bij de gemeente terecht. Van belang is dat alle inzet en zorg ook goed terecht komt bij degenen die dit het hardste nodig hebben en dat is volgens het Centraal Orgaan voor de Opvang van Asielzoekers (COA) helaas niet altijd het geval.

De Maastrichtenaar die meteen de handen uit de mouwen wil steken kan denken aan het aanbieden en promoten van vrijwilligerswerk bij bijvoorbeeld asielzoekerscentra. Hier is vaak behoefte aan een Nederlandse buddy die kan helpen de weg te vinden bij Nederlandse instanties. Gastvrijheid kan verder op vele manieren worden getoond, ook door mensen eens uit te nodigen voor een kop koffie, een maaltijd of een gezamenlijke activiteit. Goederen geven kan ook, maar het heeft de voorkeur daarbij gehoor te geven aan de adviezen van professionele organisaties met betrekking tot wat er nodig is. Laten we de handen in elkaar slaan en de vluchtelingen niet in de kou staan.

Leave a comment