Skip links

raadsvragen Verkeersstudie stationsomgeving

Aan het college van burgemeester en wethouders 
Postbus 1992 
6201 BZ Maastricht

Maastricht, 12 november 2021

Betreft: raadsvragen Verkeersstudie stationsomgeving

Geacht college,

Er is veel onrust ontstaan in het staddeel Wyck over het voorliggende raadsvoorstel Verkeersstudie stationsomgeving. Het draagvlak lijkt steeds verder weg te zakken en dat is een slechte zaak. De haalbaarheid en uitvoerbaarheid wordt meer en meer in twijfel getrokken en dat is geen goede ontwikkeling voor de participatie welke wij juist meer aandacht moeten geven. In opdracht van Ondernemend Wyck is in 2020 een enquête gehouden onder de ondernemers over bereikbaarheid en verkeer. Op dit moment zijn er veel ontwikkelingen in en rond Wyck gaande die van grote invloed kunnen zijn op de toekomst van Wyck en de bereikbaarheid. Hierover heeft het CDA de volgende vragen;

  1. Is de enquête uitgevoerd in opdracht van Ondernemend Wyck in 2020 bij u bekend en is deze meegewogen in de uitwerking van de pilot autoluw Wyck?
  2. De reacties op het afsluiten van Wycker Brugstraat en de Rechtstraat om horecaondernemers meer mogelijkheden te bieden hun terrassen te kunnen plaatsen zijn niet overwegend positief; Met wie heeft u dit voorstel besproken in de buurt?
  3. Retail ondernemers én bewoners geven aan dat Wyck per auto bereikbaar moet blijven; Waarom blijft u dan toch vasthouden aan het verwezenlijken van een autoluw Wyck?
  4. We zijn volop bezig met het uitwerken van ZES, waarbij Wyck prioriteit heeft, een eerste bijeenkomst met ondernemers staat voor eind deze maand gepland; Waarom wacht u niet eerst op deze uitkomst?
  5. Met deze pilot autoluw Wyck treffen we weer ongefundeerd de Retailondernemers; Bent u met het CDA eens dat deze ongelijkheid niet gewenst is?
  6. Waarom wilt u nu op meerdere fronten Wyck gelijktijdig aanpakken terwijl er over diverse ontwikkelingen nog geen duidelijkheid is en nog onderzoek moet worden verricht naar haalbaarheid en uitvoering? 
  7. Is stapsgewijs aanpakken niet beter, ook voor het draagvlak van bewoners en ondernemers?

Zoals al in de domeinvergadering van 2 november jl. aangegeven is geen gesprek geweest met het buurtnetwerk van Wyck. Daar wij juist de burgerparticipatie willen bevorderen is het dus niet handig als wij pas met de bewoners (en ondernemers) achteraf de plannen bespreken terwijl we beogen dat wij de burgers aan de voorkant willen laten meepraten over de ontwikkelingen in hun buurt.

  1. Bent u bereid het participatieproces opnieuw op te pakken en dan alsnog met alle belangengroepen (Horeca, Retailondernemers en bewoners) aan tafel te gaan?
  2. Bent u bereid het nu voorliggende raadsvoorstel verkeersstudie stationsomgeving on hold te zetten en eerst te zorgen voor een versnelde acceptatie in Wyck en in eerst instantie in te zetten op de invoering van ZES?

Deze raadsvragen graag voor de extra domeinvergadering fysiek van dinsdag 23 november 2021 beantwoorden en toevoegen bij de stukken “Verkeersstudie stationsomgeving” 

In afwachting van uw antwoord,

Nol Beckers, burgerraadslid 
Mat Brüll, raadslid 
Namens de gemeenteraadsfractie van CDA Maastricht  

Leave a comment