Skip links

Stadsdeelleiders 2.0: terug naar écht buurtgericht werken

De Maastrichtse fracties van CDA en PvdA hebben de handen ineengeslagen om de stadsdeelleiders weer terug in de buurt te krijgen. Daartoe is een motie (voorstel) ingediend bij de behandeling van de Maastrichtse begroting voor 2022. Een grote meerderheid van de gemeenteraad heeft dit voorstel omarmd waardoor de motie is aangenomen!

[tekst gaat verder onder de afbeelding]

In het verleden had Maastricht vijf stadsdeelleiders, die werkten aan de hand van stadsdeelprogramma’s met eigen budgetten en peilingen onder inwoners. Op die manier stond de buurt centraal: er was voor burgers en wijken één aanspreekpunt en dit aanspreekpunt had doorzettingsmacht om dingen voor elkaar te krijgen. Niet slechts een symbolisch signaalversterker maar een linking pin tussen burgers, wijken en de gemeente om vragen, ideeën en zorgen concreet aan te pakken. 

Volgens de fracties van CDA en PvdA mag de titel die je aan zo’n persoon geeft best veranderen, maar essentieel blijft de doorzettingsmacht. Maren Slangen (PvdA) en Gabriëlle Heine (CDA): “Het belangrijkste is dat er met de terugkeer van de stadsdeelleiders weer specifieke aandacht komt voor wat in wijken en buurten speelt. De diversiteit in onze stad is groot; dat betekent dat je maatwerk in de wijk moet leveren. Stadsdeelleiders, de Els Bude’s van deze wereld, weten wat er achter de voordeuren speelt en waar een buurt specifiek behoefte aan heeft. Het etiket mag best anders, maar de stadsdeelleider 2.0 moet terug de buurt in!”

Nu de gemeentelijke organisatie in een transitie zit is het volgens de fracties het uitgelezen moment de herintrede van de stadsdeelleider te regelen; de fracties roepen het college op met een voorstel in het voorjaar te komen, waarbij de stadsdeelleider centraal staat maar ook kritisch gekeken wordt naar de herinvoering van stadsdeelprogramma’s en -budgetten. Voorbeelden uit andere gemeenten moeten daarbij uiteraard goed onderzocht worden. “We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden; we combineren het beste van de stadsdeelleiders met best practices van elders”, aldus Slangen en Heine. 

Leave a comment