Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Persbericht opvolging wethouder

Topbestuurder voorgedragen als wethouder CDA Maastricht

Wethouder Niels Peeters heeft op 8 juli 2022 om gezondheidsredenen per direct zijn werk moeten neerleggen. Niels is jarenlang van enorme betekenis geweest voor Maastricht. Het CDA Maastricht betreurt zijn ontslag dan ook zeer, en is dankbaar voor de vele uitingen van medeleven en steun die deze dagen zijn binnengekomen. Tegelijkertijd is het CDA Maastricht in beraad gegaan over een nieuwe invulling van de vrijgekomen wethouderspost en neemt fractievoorzitter Gabriëlle Heine het politiek leiderschap van Niels Peeters over.

De gemeenteraadsfractie en het bestuur van het CDA Maastricht hebben overleg gehad over de ontstane vacature en zijn unaniem tot het besluit gekomen om Hubert Mackus voor te dragen als wethouder van de gemeente Maastricht. 

Gabrielle Heine: “Met Hubert Mackus is gekozen voor iemand met bestuurlijke ervaring, die kennis van zaken heeft en over een relevant netwerk voor Maastricht beschikt. Met zijn ervaring als wethouder, statenlid en gedeputeerde hebben we er alle vertrouwen in dat hij van toegevoegde waarde is voor de inwoners van Maastricht, het stadsbestuur en de regio.” 

Hubert Mackus: “ik zie er naar uit om met het nog maar pas geïnstalleerde team van wethouders aan de slag te gaan voor alle Maastrichtenaren met het coalitieakkoord in de hand.” 

In het belang van een goede continuïteit van het stadsbestuur wordt ernaar gestreefd om Hubert Mackus zo snel als mogelijk te beëdigen in zijn nieuwe functie.

Gabriëlle Heine, fractievoorzitter.
Murk Peutz, voorzitter bestuur.

Close