Skip links

Vrienden van het CDA bezoeken Gouvernement

De ‘vrienden van het CDA’ is een initiatief van het bestuur van het CDA Maastricht dat door het organiseren van allerlei activiteiten mensen bij het CDA wil betrekken en ze warm wil maken voor de idealen en de politieke inhoud van het CDA.

Op vrijdag 15 juli jl. vond een eerste activiteit plaats. Vanaf 15.00 uur werd een bezoek gebracht aan het Gouvernement waar zo’n  35 deelnemers rondgeleid werden door het bestuursgedeelte.  De groep werd opgesplitst in twee groepen,  die elk onder leiding van een deskundige gids uitleg kregen over de bouwgeschiedenis van het gouvernement, de functie van de verschillende ruimtes die werden bezocht (o.a. de Statenzaal) en ook tekst en uitleg kregen bij de vele mooie kunstwerken die in het gehele gebouw te zien zijn. De deelnemers kregen daarbij alle gelegenheid om hun vragen te stellen.

Ons Statenlid Mirjam Depondt vergezelde de vrienden van het CDA tijdens de rondleiding. De lijsttrekker van het CDA bij de komende verkiezingen voor de Provinciale Staten Michael Theuns, sloot ook aan.

De rondleiding werd afgesloten met koffie en Limburgse vlaai, waarna Michael Theuns zich voorstelde en goed aangaf wat hem beweegt om politiek actief te zijn. Daarna volgende een sessie waarin de deelnemers vragen konden stellen aan Michael en Mirjam en ook aan Harold Schreuder, voorzitter van het CDA provinciaal bestuur, die bij de slotsessie aansloot.

Indringend werd gesproken over de vragen, twijfels en zorgen die men had bij het CDA als gevolg van het landelijk beleid, de affaires die in de kranten verschijnen en het daardoor ontstane imago en de schade die dat mogelijk voor het CDA kan opleveren. Openhartig gingen Michael, Mirjam en Harold op de vragen in en gaven aan dat het steeds een zoeken is om als lokale of provinciale politiek een balans te zoeken tussen steun aan landelijk beleid en een eigen geluid laten horen dat daar afstand van neemt. Het streven is om dat eigen geluid meer te laten horen.

Iets na 17.00 uur werd de bijeenkomst besloten met een goed gevoel bij de deelnemers, die een interessante rondleiding kregen en ook hun vragen en zorgen naar voren hadden kunnen brengen.

 

Leave a comment