Skip links

Wethouder Peeters legt het werk neer door ziekte

Op 8 juli 2022 heeft onze wethouder Niels Peeters zijn ontslag ingediend om gezondheidsredenen. Niels is jarenlang van enorme betekenis geweest voor onze stad en onze partij. Het CDA Maastricht betreurt zijn ontslag dan ook zeer, maar zijn gezondheid gaat te allen tijde voor. Wij wensen Niels een spoedig herstel toe. 

Fractie en bestuur van CDA Maastricht zijn in beraad over een nieuwe invulling van de vrijgekomen wethouderspost. CDA Maastricht hoopt u daar deze week meer over te kunnen informeren.

De ontslagbrief van wethouder Peeters is hieronder opgenomen.

pastedGraphic.png

Ontslagbrief wethouder Peeters

Geachte raadsleden, geachte burgemeester, beste Annemarie 

Sinds 2010 heb ik mij onafgebroken en vol overgave ingezet voor onze prachtige stad. Eerst als (burger)raadslid en fractievoorzitter en sinds afgelopen januari als wethouder. Met veel enthousiasme ben ik dit eervolle, enigszins onverwachte, wethouderschap aangegaan. Recent mocht ik namens mijn partij, het CDA Maastricht, hieraan een vervolg geven. 

Helaas kwakkel ik al enige tijd met mijn gezondheid. Naar nu blijkt, zal de weg naar herstel meer van mij vergen dan gedacht. Ik ben tot de conclusie gekomen dat het werken aan mijn gezondheid niet langer verenigbaar is met mijn functie als wethouder. Dit ambt, de stad en mijn partij verdienen immers onbegrensde aandacht en energie. In mijn portefeuille zijn er grote vraagstukken zoals oplossingen zoeken voor de (Hoog)waterveiligheid, het sterk houden van onze economie met een voortvarende Randwyck-ontwikkeling, de Regiodeal, het bevorderen van meer bewegen en een sterke sportverenigingsstructuur. Deze opgaves hebben daadkracht en goed bestuur nodig. Een bestuurder kan dit in mijn optiek niet op minder dan de volle honderd procent van zijn of haar kunnen bewerkstelligen. Ik kan dat op dit moment niet leveren. De stad kan ook niet wachten op het moment dat dat wel weer kan want daar zijn de opgaves te groot voor. Een pas op de plaats is deswege het beste. 

Daarom leg ik mijn taken als portefeuillehouder voor Economie, Sport, Natuur, Water en Landschap dan ook vanaf vandaag neer en bied ik u hierbij mijn ontslag aan.  

Dankbaar ben ik voor deze enerverende en bijzondere tijd. De samenwerking met uw raad, het college, de ambtelijke organisatie en de vele partijen in de stad heb ik als erg prettig en bijzonder ervaren. Ik wil u daar allen oprecht voor bedanken. Een speciaal woord van dank richt ik aan de ambtelijke ondersteuning. Hun vakmanschap en professionaliteit heb ik zeer gewaardeerd.   

Mijn partij zal zorgdragen voor een goede opvolging binnen het college zodat in de portefeuille Economie, Sport, Natuur, Water en Landschap snel weer mooie stappen gemaakt kunnen worden. 

Ik ga deze brief niet onnodig langer maken want clichés hebben we al genoeg. 

Zoals u zult begrijpen valt dit besluit mij zwaar en vraag ik u om enige rust.

Ik wens u allemaal het allerbeste. 

Hoogachtend,
Niels Peeters

Leave a comment