Skip links

PARTIJCONGRES 10 EN 11 SEPTEMBER A.S.

Beste leden van CDA Maastricht,

Zoals jullie wellicht weten zal er op 10 en 11 september a.s. een bijzonder partijcongres plaatsvinden. Dit congres zal over deze twee dagen worden verdeeld, waarbij op vrijdag 10 september alleen digitale themasessies zullen worden gehouden en op zaterdag 11 september een plenaire vergadering.

De plenaire vergadering zal een hybride vorm hebben, het is dus ook mogelijk om deze digitaal te volgen.

De fysieke vergadering zal gehouden worden in Den Bosch.

Voor meer informatie en daadwerkelijke aanmelding verwijs ik jullie graag naar bijgaande link, www.cda.nl/partijcongres.

Vanuit onze afdeling zijn wij ook van plan om de plenaire bijeenkomst bij te wonen en bij voldoende deelname zullen wij voor busvervoer zorgen. De kans bestaat dat we hier dan een kleine bijdrage voor zullen vragen.

Zijn jullie voornemens om dit congres te bezoeken en willen jullie gebruik maken van gezamenlijk vervoer, laat dit dan uiterlijk donderdag 2 september a.s. weten. Hiertoe graag een mail sturen naar ondergetekende.

Voor de goede orde: Aanmelding voor dit congres dienen jullie zelf te doen, aanmelding voor gezamenlijk vervoer dus via ger.stallenberg@cdamaastricht.nl

Wij hopen dat ook onze afdeling goed vertegenwoordigd (hetzij fysiek dan wel digitaal) is bij dit congres, dat een belangrijk moment is voor het bouwen aan de toekomst van onze partij.

ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 13 JULI j.l.

Op 13 juli j.l. werd, vanwege Covid-19 sinds lange tijd, weer een fysieke Algemene Ledenvergadering gehouden. Aan leden die niet in de gelegenheid waren om deze vergadering bij te wonen werd de optie geboden om de ledenvergadering via een livestream te volgen.

Hiervan werd door enkele leden gebruik gemaakt. Tijdens deze vergadering werd Vivianne Heijnen gekozen tot onze lijsttrekker voor de Gemeenteraad verkiezingen in 2022.

De gehele ALV is nog eens terug te zien via deze link https://youtu.be/NeI9g92wlmk Na het openen van deze link kunt u wachten totdat de vergadering begint of meteen doorscrollen naar minuut 8 waar de vergadering dan wordt geopend.

De speech die Vivianne die avond, na haar verkiezing en acceptatie, hield is terug te zijn via deze link https://youtu.be/AsuBgcsgprQ

Het zomerreces is bijna voorbij en dat betekent dat we in volle vaart richting verkiezingen gaan. Samen kunnen we het mooie resultaat van de verkiezingen in 2018 een vervolg geven. Hierbij kunnen we nog altijd extra leden gebruiken die, in welke vorm ook, voor onze afdeling actief willen zijn, dus mochten jullie nog personen weten, geef het ons door. Mag ik op jullie rekenen?

MET EN VOOR ELKAAR, VOOR EEN MAASTRICHT DAT WE DOOR WILLEN GEVEN!

Maastricht, 26 augustus 2021

Ger Stallenberg
Voorzitter

Leave a comment