Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ouderen volgens CDA Maastricht in het bijzonder gebaat bij invoering grofvuildag

Een bezoek aan het lokale milieuperron is niet altijd even vanzelfsprekend. Met name ouderen hebben moeite om deze afstand af te leggen of zijn daartoe helemaal niet meer in staat.

Het CDA Maastricht heeft aandacht voor dit probleem en heeft daarom al in november 2011 de noodklok geluid bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht. De Christendemocraten hebben zelf het voorstel gedaan voor een periodieke grofvuildag. Burgers kunnen in dat geval zo’n twee keer per jaar hout en ijzer aan de straat zetten. De gemeente draagt zorg voor het ophalen ervan.

Wethouder Willems naar aanleiding van dit voorstel van het CDA Maastricht toegezegd naar deze mogelijkheid te zullen kijken. De gemeente is deze toezegging niet nagekomen en geeft als reden personele onderbezetting op. De Christendemocraten vinden dit geen geldig excuus en hadden op zijn minste verwacht dat zij tussentijds op de hoogte gehouden zou worden. De partij heeft alsnog aan de wethouder verzocht om vanaf nu wel geïnformeerd te worden over de stand van zaken.

Volgens het CDA Maastricht heeft iedereen baat bij de invoering van een grofvuildag, in het bijzonder ouderen en mensen met een beperking. Het bevestigt bovendien andermaal dat Maastricht aan de top staat met het inzamelen van gescheiden afval, aldus de Christendemocraten.

Het CDA Maastricht doet daarom nogmaals een dringend beroep op wethouder Willemse om in elk geval een pilot uit te zetten, waarbij er tweemaal per jaar een grofvuildag plaatsvindt. Wat betreft de operationele kant stelt de partij vo

or om de uitvoering ervan onder te brengen bij de buurtbeheerbedrijven (BBB). Zij hebben ervaring met het ophalen van grofvuil op individuele basis en weten ook wat de kosten en baten van deze dienst zijn. De BBB zouden dit onder de vleugels van het MTB kunnen doen. Laatstgenoemde kan hiermee haar positie in de stad verankeren.

Het CDA Maastricht is er van overtuigd dat een grofvuildag leidt tot minder zwerfafval en Maastricht een voorbeeldfunctie geeft op het gebied van duurzaamheid.

Close