Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

CDA Maastricht wil parkeervergunning enkel nog voor schonere auto´s

Het CDA Maastricht wil dat vervuilende personenauto’s en bestelbusjes in de toekomst niet meer in aanmerking komen voor een parkeervergunning. De partij baseert zich daarbij op Amsterdam, waar deze maatregel medio 2014 wordt ingevoerd. De Christendemocraten hebben het college van burgemeester en wethouders gevraagd om naar de mogelijkheden te kijken voor invoering van deze maatregel in Maastricht en tevens om in kaart te brengen hoeveel vervuilende personenauto’s en bestelbusjes de stad telt.

De maatregel leidt volgens het CDA Maastricht tot schonere lucht in de stad. De partij wil het onderwerp dan ook de eerstvolgende keer op de agenda plaatsen van de raadscommissie Stadsbeheer, Milieu en Mobiliteit (SMM).

Raadsleden Peter Geelen en Henri Cortjens en burger-niet-raadslid Mat Brüll van het CDA Maastricht hebben daarnaast de volgende artikel 39-vragen aan het college gesteld:

1.       Is uw college bereid om te kijken of deze Amsterdamse maatregel ook in onze stad kan worden ingevoerd?

2.       Kunnen wij deze aanvullende ontwikkeling gebruiken tijdens ons overleg in de Commissie SMM, waar wij gaan spreken over de parkeerproblematiek en het toepassen van de ringenstructuur?

3.       Bent u het met het CDA eens, dat wij hier weer een stap vooruit kunnen zetten om onze stad schoner te maken en gaat u middelen vrijmaken om mensen uit te nodigen om hier ook aan mee te doen?

4.       Bent u met ons van mening dat er in ieder geval een onderzoek in onze stad moet komen hoe groot de aantallen zijn van vervuilende personenauto’s en bestelbusjes, die nu gebruik maken van de openbare ruimte en in de toekomst een nieuwe parkeervergunning gaan aanvragen?

Close