Skip links

Felle kritiek op China-reis directie MHC2018

via2018_cda_maastrichtDit artikel verscheen op MaastrichtDichtbij

De Fracties van het CDA, LPM, PVM in de Maastrichtse gemeenteraad hebben felle kritiek op het feit dat de directie van Maastricht Culturele Hoofdstad 2018 in het kielzog van burgemeester Hoes is meegegaan naar China. ,,Onbegrijpelijk”, aldus de drie fracties in een schriftelijke verklaring. Ze vinden dat de reis overbodig is, nu Maastricht Culturele Hoofdstad gaat niet doorgaat. ,,Dit reisje  is niet uit te leggen aan de bevolking die de broekriem steeds strakker aan moet trekken.”

Het feit dat de organisatie zelf opdraait voor de kosten, zoals de gemeente heeft benadrukt, is geen argument om wél te gaan, aldus het CDA, LPM en PVM. ,,Alle meereizende organisaties betalen hun eigen reis, dus ook MCH. Maar wel van gemeenschapsgeld.”

De fracties wijzen erop dat het oorspronkelijke plan van het bidbook niet doorgaat, en de discussie over de toekomst moet nog worden gevoerd in de gemeenteraad. ,,Uiteraard zal deze reis al lang gepland staan, maar met welk doel gaat nu nog de directie van MCH 2018 mee. Handelsmissie?”

,,Het is de  organsatie niet gelukt de titel MCHE binnen te halen. Hun opdracht is daarmee beëindigd”, aldus LPM-fractievoorzitter Kitty Nuyts, die vindt dat ‘het budget meteen bevroren’ dient te worden. ,,De raad is nu aan zet:  een fundamentele discussie dient nu binnen de Gemeenteraad gevoerd te worden over ‘hoe nu verder?’  Maar het lijkt wel of de organisatie in een ontkenningsfase zit en maar gewoon door gaat alsof niets gebeurd is. Dit reisje  is niet uit te leggen aan de bevolking die de broekriem steeds strakker aan moet trekken.”

Volgens CDA-fractievoorzitter Vivianne Heijnen past de organisatie nu een bescheiden opstelling. ,,Er mag niet vooruitgelopen worden op de nog te maken keuzes. Meegaan op een reis naar China zonder eerst duidelijkheid te hebben over hoe we verder moeten, past niet in dat plaatje en is op zijn minst voorbarig.”

Haar college Esmiralda Tieme van de Partij Veilig Maastricht vindt de reis ‘verre van gepast’. ,,Een pas op de plaats had zeker niet misstaan. Temeer omdat een plan B nog geen formaliteit is.”

Alledrie de fracties zijn van mening dat er zo snel mogelijk moet worden gekeken hoe de gemeente samen met het culturele veld en alle burgers van Maastricht een vervolg kan geven aan de nieuwe culturele samenwerking. ,,En natuurlijk moet er zo snel mogelijk duidelijkheid komen over hoe we het geld dat gereserveerd was voor MCH2018 in de toekomst gaan besteden.”

Bron: Maastricht Dichtbij/Maarten van Laarhoven. | Dit artikel is overgenomen met uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. Herpublicatie niet toegestaan.

Leave a comment