Skip links

Opvang Vluchtelingen: Kleinschaligheid komt iedereen ten goede

vivianne_heijnenHet lot van vluchtelingen gaat ons aan het hart. Stel dat wij op de vlucht waren, wat hoopten wij dan? Gelukkig leven we in West-Europa al jaren in vrede. Het lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. De wereld staat in brand en onze vrede is kwetsbaar. Wereldwijd zijn tientallen miljoenen mensen op de vlucht vanwege oorlogsgeweld, politieke vervolging, etnische zuivering of discriminatie. De levensomstandigheden van miljoenen mensen zijn schrijnend.

Deze crisis laat ons niet onverschillig. Het is onze morele plicht om mensen op te vangen die op de vlucht zijn voor oorlog. Wij moeten hen barmhartig tegemoet treden en helpen waar mogelijk. Dat begint met oog en oor voor hun noden te hebben.

De vluchtelingencrisis roept ook angst en onrust op. Terecht maken velen zich zorgen over de gevolgen van de vluchtelingenstroom op de samenleving en ons persoonlijk leven. Hoe verhouden de vluchtelingen zich tot onze cultuur? Kunnen we vreedzaam samenleven? Kan onze zorgvuldig opgebouwde verzorgingsstaat al deze extra mensen wel aan? Vult u maar aan.

Dagelijks hoor ik uw vragen en zorgen. Welke gevolgen heeft de vluchtelingencrisis voor mijn baan? En voor mijn woonsituatie? Zullen we niet eerst voor de eigen mensen zorgen? En hebben we niet zelf genoeg problemen om aan te pakken? De ogen zijn gericht op de politiek: wat is hun antwoord? En welke visie is op lange termijn duurzaam en rechtvaardig?

Voor het CDA Maastricht is het klip en klaar: mensen in nood help je. Die bieden we opvang aan en een veilig thuis. Van de opgevangen vluchtelingen vragen we respect en begrip voor onze manier van samenleven. Immers goed samenleven is de verantwoordelijkheid van ons allen.

Wat betekent het opvangen van vluchtelingen concreet voor Maastricht? Ons stadsbestuur heeft een tweetal plekken aangewezen voor de opvang van vluchtelingen. Verspreid over onze gemeente zijn dat 190 plekken in de wijk Malbergen 330 plekken in de wijk Sint Pieter. Vergeleken met de centrale opvangplekken zijn deze twee opvangplekken kleinschaliger. 

Maar toch zijn ze naar de mening van het CDA Maastricht te groot. Wij geven expliciet de voorkeur aan kleinschalige opvang. Immers; buurtbewoners maken zich terecht zorgen over de leefbaarheid. En zowel voor de buurtbewoners als voor de vluchtelingen is kleinschalige opvang een grotere stimulans voor evenwichtig samenleven en een soepele integratie. Overigens is dit een ontwikkeling die zich in meerdere gemeenten afspeelt; de roep om maatwerk neemt toe.

We doorbreken zo de spanningen die het ‘wij-zij’- gevoel kan oproepen. De klus die we te klaren hebben is voor alle partijen beter te behappen als we het kleinschalig houden. Daarnaast zijn er ook praktische bezwaren. Het CDA Maastricht vindt beide locaties ongeschikt voor de opvang van deze aantallen vluchtelingen.

Op Sint Pieter ontbreekt het aan buitenruimte op het eigen terrein en de locatie ligt pal aan de Maas, wat tot onveilige situaties kan leiden als mensen niet kunnen zwemmen. Met de keuze voor Malberg komt de opvang terecht in een wijk die al de nodige uitdagingen kent. De appartementen in het beoogde complex, bleken te klein voor 2 persoons-huishoudens. Nu is men voornemens maximaal 4 personen per woning te plaatsen.

In beide wijken heb ik niemand gesproken die tegen de opvang is van mensen die in nood verkeren. Dat geeft het CDA Maastricht moed om de belangen van onze inwoners en de nieuwkomers te behartigen. Kortom: er is werk aan de winkel. We gaan op zoek naar alternatieven: kleinere opvangplekken of minder vluchtelingen op één locatie. Wie van u denkt er mee?

 

Vivianne Heijnen

Fractievoorzitter CDA Maastricht

Leave a comment