Skip links

Oproep ondersteuning Maastrichtse horeca

Geacht College,

De horecasector wordt hard getroffen door de coronacrisis. Ook onze Maastrichtse ondernemers hebben het zwaar en proberen zo goed als mogelijk deze crisis te doorstaan. De horecasector is van groot belang voor onze stad. Niet alleen verschaffen zij veel werkgelegenheid maar brengen ook levendigheid in onze stad.

Wij zien met veel interesse wat er allemaal vanuit de gemeente wordt ondernomen om de diverse sectoren te hulp te schieten. Elke vrijdag ontvangen wij een stand van zaken doormiddel van een Raadsinformatiebrief. Dat neemt niet weg dat wij als CDA Maastricht vinden dat wij de Maastrichtse horeca waar mogelijk moeten helpen. Wij geven u graag een aantal voorstellen mee:

Precariokosten:

  1. Breng de precariokosten voor de tijd dat men geen terras kan uitbaten niet in rekening.

Wij begrijpen dat ook de gemeente Maastricht in tijden van bezuinigingen zit en dat meerdere sectoren op dit moment voor het niet in rekening brengen van kosten of kwijtschelding vragen. Niet alle vragen zullen gehonoreerd kunnen worden. Toch vinden wij het huidige voorstel van opschorting van betaling van de precariorechten en straks bij het derde kwartaal een dubbele rekening betalen geen optie. Als in het derde kwartaal al sprake is van herstel van omzet dan zal dat niet voldoende zijn om dubbele lasten te kunnen dragen.

  1. Betaling in termijnen.

Mocht het niet in rekening brengen van precariokosten of kwijtschelding precariokosten niet haalbaar zijn dan zorg dat betaling in termijnen mogelijk wordt. Spreid de dan ontstane ‘achterstallige’ precariokosten over een jaar uit te beginnen in het 1e kwartaal van 2021.

Dit brengt ons op het volgende punt over maatwerk om de horeca er weer zo snel als mogelijk boven op te krijgen.

  1. Lever maatwerk aan alle horecaondernemers om te kijken waar ruimte is terrassen uit te breiden.

Afgelopen week hebben wij gezien dat diverse horecaondernemers in onze stad al creatief met de huidige situatie omgaan en oplossingen aandragen voor een 1,5 meter maatschappij. Zo ook bij hun terrassen. Ondernemers die een deel van hun terrasmeubilair moeten inleveren door de 1,5 meter opstelling, missen een aanzienlijk deel van hun inkomsten. Daarom vragen wij de gemeente om maatwerk en tijdelijke versoepeling van terrasgebieden. Deze oplossing is natuurlijk niet overal mogelijk, maar waar het kan graag. Zo wordt er bijvoorbeeld ten tijde van de concerten van Rieu vaak meer ruimte geboden voor het uitstallen van de terrassen. Buiten de Rieu-tijd krijgen horecaondernemers hier doorgaans geen vergunning voor. Door deze versoepeling kunnen ondernemers toch hun terras kwijt in de 1,5 meter samenleving.

  1. Voor de horecagelegenheden waar bovenstaande niet kan worden uitgevoerd is het naar rato verminderen van de ‘precariokosten terrasuitstalling’ een goed alternatief.

Belangrijk is om te vermelden dat bij de terrassen niet alleen gekeken dient te worden naar de grote pleinterrassen maar ook naar de kleinere terrassen in onze stad. Zowel in de binnenstad als daarbuiten.

  1. Zet het gemeentelijke coronapunt ook in om hulp te bieden voor aanpassingen 1,5 meter eis.

Vooralsnog is het moeilijk te zeggen hoe de toekomst eruit gaat zien. Als we naar de 1,5 meter samenleving gaan, zoals velen voorspellen, brengt dit uiteraard de nodige veranderingen met zich mee. Snel acteren en gedragen aanpassingen zijn dan gewenst. Daarom lijkt ons hier een belangrijke rol voor het coronapunt weggelegd. Gemeente en ondernemers die samen tot aanpassingen komen.

  1. Hoe om te gaan met budgetrecht van de gemeenteraad.

Veel maatregelen zowel voor de horeca als ook voor andere sectoren vergen een besluit van de gemeenteraad omdat het hier het budgetrecht betreft. Graag vernemen wij van het college hoe de gemeenteraad in positie wordt gebracht.

Afsluitend de woorden dat de horecasector van wezenlijk belang is voor onze stad Maastricht. Wij hopen dat de gemeente alle zeilen bijzet om onze ondernemers hier doorheen te slepen en de sector haar creativiteit blijft inzetten om vooruitgang te boeken. Dit is een kwestie van overleven.

In afwachting van uw reactie,

Gabrielle Heine
Niels Peeters
Namens de gemeenteraadsfractie van CDA Maastricht

Rapportage op L1-Limburg: https://www.1limburg.nl/horecaondernemers-willen-terrassen-uitbreiden-naar-pleinen?context=default

Leave a comment