Skip links

De markt staat deels weer. CDA vraagt aandacht voor non-foodsector

De Maastrichtse woensdag- en vrijdagmarkt staat deels weer. Dit na een aantal weken waarin de markten i.v.m. corona waren afgelast. Met dank aan de wethouder Aarts en wethouder Heijnen is de food-sector gelukkig snel weer kunnen herstarten.

De non-foodsector daarentegen mag vooralsnog niet staan op de Maastrichtse markten. Tot voorkort moesten echter wel de marktgelden voor deze periode betaald worden terwijl geen inkomsten gegenereerd konden worden. Reden voor CDA-fractievoorzitter Niels Peeters om aandacht te vragen voor deze sector. Met succes. Recent is goed nieuws gekomen voor de non-foodsector. De vraag om kwijtschelding marktgelden voor deze (corona)periode is gehonoreerd. Hier zijn wij enorm verheugd over.

Wel hopen wij dat de gemeente op korte termijn mogelijkheden creëert waardoor de non-foodsector terug kan keren op de markten. Al dan niet gespreid over de stad. Deze horde moet nog genomen worden. Onze fractie is in afwachting van de reactie van het college.

Mediabericht bij RTV Maastricht: https://www.rtvmaastricht.nl/nieuws/150423090/CDA%20komt%20op%20voor%20marktkooplui%20non-foodsector

Lees hier de art. 47 vragen: art. 47 vragen marktgelden non-foodsector

Leave a comment