Skip links

Art. 47 vragen ontwikkelingen centrum De Heeg in relatie tot sporthal De Heeg

Geacht college,

Het is een tijd geleden dat er veel is gesproken over de herontwikkelingsplannen van het winkelcentrum in De Heeg. Ontwikkelingen die van invloed zijn op de herontwikkeling van sporthal De Heeg. De grote vraag was of de gemeente voor her-ontwikkelen van de huidige sporthal zou gaan of voor nieuwbouw. Ondanks dat het budget reserve spreidingsbeleid buitensportaccommodaties van 2,2 miljoen is overgeheveld voor de herontwikkeling van de sporthal in De Heeg is al enige tijd geen melding meer geweest van vorderingen in dit dossier. Vaste gebruikers zitten hierdoor nog steeds in onzekerheid. Hierop heeft de CDA-fractie de volgende vragen;

  1. Kunt u aangeven wat de stand van zaken is van de ontwikkelingen sporthal De Heeg?
  2. In hoeverre is duidelijk of sporthal De Heeg her-ontwikkeld wordt op de huidige locatie of dat deze alsnog verplaatst wordt?
  3. Hoe gaat u om met eventuele herplaatsing van huidige vaste gebruikers?
  4. Kunnen de huidige vaste gebruikers van sporthal De Heeg rekenen op gelijkwaardige vervangende ruimtes?
  5. Graag vernemen wij welke bedrag van de overgehevelde reserve vanuit het spreidingsbeleid buitensportaccommodaties ( 2,2 mln. ) inmiddels is aangewend voor de sporthal De Heeg?
    1. En waaraan deze bedragen zijn besteed?

In afwachting van uw antwoord,

Mat Brüll, gemeenteraadslid
Namens de gemeenteraadsfractie van CDA Maastricht

Leave a comment