Skip links

Oproep aan de Gemeenteraad van MAASTRICHT: schort besluit over 52 koopzondagen op!

– ingezonden stuk – 

Aan de leden van de Gemeenteraad van Maastricht.

De Stichting Tegen Verruiming Zondagopenstelling heeft begrepen dat u op 22 januari een besluit neemt over het voorstel van het College van B&W om in de gemeente Maastricht koopzondagen gedurende het hele jaar mogelijk te maken door wijziging van de Verordening Winkeltijden 2013.

De huidige Winkeltijdenwet met de aangescherpte toerismebepaling maakt het gemeenten onder een aantal strikte voorwaarden mogelijk om ondernemers de vrijheid te geven hun winkels elke zondag open te stellen. Op onze actiesite www.tegenverruiming.nl hebben tientallen kleine winkeliers, winkelmedewerkers en ook consumenten protest aangetekend tegen het voorstel van het College van B&W.

De Stichting heeft de indruk dat het besluit tot zondagsopenstelling mogelijk van een onvoldoende motivering voorzien zal worden door de gemeente Maastricht. De belangen van winkeliers met weinig of geen personeel, winkelpersoneel en omwonenden moeten op grond van de huidige Winkeltijdenwet voor het nemen van een verantwoord besluit zorgvuldig worden gewogen. Het klip en klaar aantonen van het feit dat in Maastricht sprake is van autonoom en substantieel toerisme gaat hieraan vooraf.

De Stichting stelt vast dat de gemeente Maastricht onder druk van onder andere het Centrum Management, de VVV en grootwinkelbedrijven al vooruit loopt op een mogelijke wijziging van de Winkeltijdenwet waartoe een voorstel op dit moment bij de Eerste Kamer ligt. Dit roept vragen op, omdat de huidige wet van kracht is. Diverse fracties in de senaat hebben de regering en de initiatiefnemers van de wetswijziging (D66 en Groen Links) kritische vragen gesteld die dezer dagen zullen worden beantwoord (Memorie van Antwoord).

De Stichting vraagt u met klem – mede namens de belanghebbenden – geen haast te maken met het nu al volledig vrij geven van de koopzondagen. Het zou de raad sieren de uitkomst van de besluitvorming van de Eerste Kamer over een mogelijke wetswijziging af te wachten. Dit betekent opschorting van besluitvorming op 22 januari a.s. De Stichting is te allen tijde bereid u nader te informeren.

Met vriendelijke groet.

Stichting Tegen Verruiming Zondagopenstelling

Henry Konijn, voorzitter, tel. 06 – 2062 3683, henry.konijn@hetnet.nl

Dammis de Geus, communicatieadviseur, tel. 06 – 4306 2895

www.tegenverruiming.nl

Leave a comment