Skip links

De Muziekgieterij; een poppodium dat zich geleidelijk ontwikkelt of een financiële molensteen om onze nek?

Peter_CorsiusEnige jaren geleden kwam Wim Smeets, popmuziekliefhebber met een missie, ons zijn droom tijdens een fractievergadering uit de doeken doen. Maastricht had, als grote en nog steeds hard groeiende studentenstad, een poppodium nodig. In vergelijking met andere steden van vergelijkbare grootte stonden wij hier, bij wijze van spreke, nog bij de Tielman Brothers terwijl de rest van Nederland en de Euregio al op U2 rockte!

Wim’s droom ging door hard werken, lobbyen en doorzettingsvermogen uiteindelijk door in het oude L1 gebouw in de Bankastraat. Het succes kwam er al snel en daarmee de klachten van de buurt. Het pand werd te klein en zou uiteindelijk ook omgebouwd worden voor andere doeleinden en daardoor bleef het onderhoud achterwege. De problemen rezen de pan uit waarbij de financiële perikelen niet onopgemerkt mogen blijven.

D66 nam het initiatief om het onderwerp op de politieke agenda te zetten en bij de eerste behandeling gaf het CDA al aan dat wij een verhuizing naar de timmerfabriek voorstonden om zodoende zoveel mogelijk kunstvormen bij elkaar te brengen  waardoor een synergie en zeer zeker ook een kostenbesparing bewerkstelligd zou kunnen worden.
Wethouder Jacques Costongs bleef volhouden dat dat absoluut niet kon en dat de Muziekgieterij naar de Heineken Music Hall moest, voor tout Maastricht gewoon de “Platte Zaol” geheten.  Zijn ambtenaren hadden berekend dat dit het ei van Columbus was!

Wij, en wij niet alleen, bleven ons daartegen verzetten en wat bleek uiteindelijk? De Muziekgieterij gaat  “tijdelijk” naar de Timmerfabriek waar volgende week al het eerste concert zal plaatsvinden, super! Oplossingsgericht denken! Tegelijkertijd kreeg de wethouder de opdracht om te kijken naar een definitieve oplossing met een budget van ongeveer € 3,5 miljoen.
Het schetste dan ook ieders verbazing dat wethouder Costongs de gemeenteraad een raadsstuk toezond waarin een structurele oplossing van € 9,5 miljoen werd voorgesteld! Zo zijn we natuurlijk niet getrouwd. Zeker in deze zware economische tijden met vele bezuinigingen voor mensen die het toch al moeilijk hebben kan het CDA dit niet aan de Maastrichtse burger uitleggen!

Nu zegt wethouder Costongs dat hij eerst een toezegging van de gemeenteraad wil hebben alvorens op zoek te kunnen gaan naar subsidies en andere geldbronnen! Dat is net zoiets alsof de concerten van André Rieu eerst uitverkocht moeten zijn op het Vrijthof alvorens hij beslist of hij de concerten wel laat doorgaan! Nee, dus! Als wethouder Costongs in zijn eigen plannen gelooft dan gaat hij eerst op zoek naar de duiten! Welbespraakt als hij is, moet hij députées, ministers en diverse raden van bestuur toch binnen de kortste keren kunnen overtuigen van nut, noodzaak en levensvatbaarheid van zijn plannen!
Let wel, het CDA draagt de popcultuur in het algemeen en de Muziekgieterij in het bijzonder een meer dan warm hart toe maar wij kunnen het niet verkopen aan U als burger van deze stad dat zoiets drie keer duurder gaat uitvallen dan eigenlijk gepland en gewild door de gemeenteraad!

De Muziekgieterij zit “tijdelijk” in de Timmerfabriek……… Het Huis van Bourgondië zou daarheen verhuizen maar bestaat inmiddels, helaas, niet meer…..  Nou…..dan kan de Muziekgieterij daar toch landen? Nee, zegt wethouder Costongs, dat wordt te duur……alleen jammer dat we de cijfers achter zijn opmerkingen nooit te zien hebben gekregen! Tijdelijk kan heel lang zijn……zie het Landbouwbelang, en poptempels als Doornroosje in Nijmegen of dichterbij, Muziekodroom in Hasselt, of, zij het toegegeven, veel kleiner l’An Vert in Luik. Zij zaten of zitten ook niet in panden die voor miljoenen euro’s zijn aangepast! Beetje bij beetje werden en worden zaken aangepast en de tent draait gewoon door!

Popcultuur is nodig in Maastricht, absoluut waar! De Muziekgieterij heeft in korte tijd een heel goede naam opgebouwd, absoluut waar en daarvoor….Chapeau!
De Muziekgieterij heeft dus een vaste plaats veroverd binnen deze stad en moet geholpen worden. Daar waren en zijn we het mee eens maar niet met een investering van een slordige € 9 miljoen in een tijd waarin eenieder de broekriem strak moet aantrekken! Een creatieve, al dan niet tijdelijke, oplossing is aan de orde!

Peter Corsius
CDA Gemeenteraadsfractie Maastricht

Leave a comment