Skip links

Open brief Armoedebeleid

peter geelen vrijstaand2 kopieVertegenwoordigers van de Maastrichtse Volkspartij en CDA waren op dinsdag 12 november aanwezig bij een netwerkbijeenkomst over het Armoedebeleid, die gehouden werd in het Trefcentrum – Wittevrouwenveld. Dit was een openbare bijeenkomst van de commissie Economisch, Sociale Zaken.

Verschillende Maatschappelijke werkers vertelden daar, dat er momenteel veel en tevens lange wachtlijsten zijn bij de verschillende instellingen in Maastricht. Tot onze schrik moesten zowel dhr. Geelen als ondergetekende vernemen, dat er bij de Voedselbank, Schuldhulpverlening, Bijzondere Bijstand en MEE de laatste tijd zelfs een wachttijd is van 6 maanden!

Reden voor de fracties van de Maastrichtse Volkspartij en het CDA om vraagtekens te zetten bij het huidige Armoedebeleid.

Bent u als College op de hoogte van deze lange wachttijden?

Indien de signalen vanuit Maatschappelijk werk juist zijn, dan zouden onze fracties op korte termijn een overzicht willen ontvangen m.b.t.:
het aantal personen dat momenteel op de wachtlijst staan bij de Voedselbank, Schuldhulpverlening, Bijzondere Bijstand en stichting MEE en andere gemeentelijke instellingen die zich op het terrein van armoede begeven. Verder de huidige wachttijd per bovengenoemde instelling en als laatste, maar meest belangrijke punt: Wat gaat u als College ondernemen om de wachttijden in te korten?

Zeker in deze tijd is het onacceptabel dat mensen in nood, zolang op hulp moeten wachten! Wij zijn het eens met de conclusie die getrokken werd in een van de workshop, dat armoedebeleid vooral een sociaal vraagstuk is en zeer zeker geen financieel vraagstuk moet worden.

In afwachting van een spoedige reactie, verblijven we met vriendelijke groet,

Namens de fracties:

CDA
Peter Geelen

Maastrichtse Volkspartij
Jan Hoen

Leave a comment