Skip links

Op de bres voor ondernemers in Wyck. Openbreken straten nu niet gewenst.

Volgens recente informatie van ondernemers uit Wyck blijkt dat er werkzaamheden aan de gasleidingen gepland staan van eind maart tot medio september. De ondernemers maken zich daar grote zorgen over vanwege de door Enexis aangekondigde overlast. Net in een periode waarin zij hun bedrijven hopelijk weer kunnen openen worden ze geconfronteerd met deze werkzaamheden.

We hebben als gemeente veel gedaan om de ondernemers te ondersteunen en moeten ook nu zorgen dat ze optimaal gebruik kunnen maken van de mogelijkheden om hun bestaanszekerheid te borgen.

Naar wij begrepen hebben heeft ook de ondernemersvereniging hierover vragen gesteld. Wij delen hun zorgen vandaar de volgende vragen aan het college:

  1. Bent u het met ons eens dat grootschalige overlast als vervanging van gasleidingen/ inpandige aansluitingen, in winkelstraten op dit moment voor ondernemers ongewenst is?
  2. Bent u op de hoogte van de geplande werkzaamheden en heeft u hierover contact gehad met Enexis?
  3. Waarom worden deze werkzaamheden niet uitgesteld om de ondernemers de mogelijkheid te geven om weer goed te kunnen opstarten?
  4. Is hierover gesproken? Zo nee, waarom niet en op welk moment gaat u alsnog hierover in overleg met Enexis?
  5. Hoe gaat u zorgen dat als uitstel van de werkzaamheden niet mogelijk is de ondernemers van Wyck niet gedupeerd worden en hun herstart niet pas eind 2021 kan plaatsvinden?
  6. Bent u in overleg met Ondernemend Wyck over de geplande werkzaamheden?

In afwachting van uw antwoord,

Niels Peeters, fractievoorzitter
Mat Brüll, raadslid
Willy Quaaden, burgerlid
Namens de gemeenteraadsfractie van CDA Maastricht

Leave a comment