Skip links

Meer woningen met oog voor de mensen

Woningen creëren en de verdeling daarvan in een stad waar je te maken hebt met veel verschillende doelgroepen en belangen is geen gemakkelijke opgave. Dat is ook in onze stad een behoorlijke uitdaging.  In Maastricht hebben we nu de nieuwe woonprogrammering vastgesteld waarin een behoorlijke ambitie wordt uitgesproken door te sturen op de maximale groei van onze stad en op de spreiding van betaalbaar wonen. Hierbij speelt ook de compensatieregeling een rol. Deze zgn. sloopregeling bepaalt dat bij kleine (nieuwe) woonprojecten een vergoeding moet worden betaald omdat er geen oude woningen worden gesloopt. Mede dankzij het CDA is deze compensatieregeling uit de regionale structuurvisie wonen geschrapt. Voor het CDA is het van groot belang dat stevig wordt ingezet op differentiatie in de buurten, er zijn nog wijken waar te veel eenzijdigheid aan woningen of bewoning is. Door te differentiëren creëer je evenwichtiger samengestelde wijken. En hiermee bedoelen we dan in de sociale wijken duurdere woningen realiseren maar zeker ook in de duurdere wijken sociale woningen creëren. Hofjes en kleinschalige appartementencomplexen zijn een aantrekkelijk alternatief voor ouderen die wel op zichzelf willen blijven wonen, maar niet langer de zorg voor een heel huis willen. Een mix van jong en oud, lage, midden en hoge inkomsten zorgt voor een evenwichtige, levendige en saamhorige woonbuurt. Hierdoor ontstaat er ook meer sociale controle en wordt er meer naar elkaar om gekeken met onderlinge hulp als deze nodig is. Dan gun je als stad mensen ook vele mogelijkheden zich te nestelen waar ze graag willen wonen i.p.v. moeten gaan wonen. Dan ben je als stad ook die diverse en saamhorige stad die je wilt zijn en waar mensen graag en met trots willen wonen en werken; 

Maastricht dat gun je jezelf.
Mat Brüll
Raadslid CDA Maastricht.
mat.brull@gemeenteraadmaastricht.nl

Leave a comment