Skip links

Onze motie “sport en Spel in de buurten” is aangenomen

Tijdens de raadsvergadering op 22 oktober is de CDA-motie “Sport en Spel in de Buurten” met een ruime meerderheid aangenomen. Dit tot grote tevredenheid van Mat Brüll, gemeenteraadslid en tevens initiatiefnemer van de motie. Afgelopen zomer ontstond commotie door het weghalen van een speeltoestel in de wijk Nazareth. Dit liet zien hoe belangrijk het is om te kijken hoe de gemeente de buurten beter kan bedienen met sport, spel en beweegtoestellen. Niet enkel per brief communiceren dat er iets verwijderd wordt maar samen met de buurt aan tafel.

Brüll; ‘Bewoners moeten meer zeggenschap krijgen bij het inrichten van hun buurt op het gebied van sport, spel en beweegtoestellen. Dit verhoogt tevens het gebruik van deze ontmoetingsplekken’

Wij willen juist dat kinderen, maar ook de ouderen meer gaan bewegen in hun buurt. Belangrijk voor het verbeteren van gezondheid en sociale contacten. Uit onderzoek van Jantje Beton blijkt dat 1 op de 7 kinderen nooit buiten speelt! Tevens gaan kinderen uit dezelfde buurt niet altijd meer naar dezelfde basisschool. Dit betekent dat zij elkaar niet meer leren kennen via de school maar elkaar moeten opzoeken in hun eigen buurt. Dan helpt het als de gemeente kan faciliteren in sport- en speeltoestellen. Dit komt ook de saamhorigheid van een buurt ten goede.

Brüll; ‘Met het weghalen stimuleer je niet, wel door actief met de buurten aan de slag te gaan’.

Daarom is het belangrijk dat zo lang de nota Beweegvriendelijk Maastricht niet in uitvoering is bestaande sport- en speelgelegenheden blijven zoals ze zijn. Het is niet voor niets dat de doelstelling sporten, bewegen en recreëren stimuleren in het coalitieakkoord is opgenomen!

U kunt hier de motie downloaden.

Leave a comment