Skip links

CDA vraagt aandacht voor veiligheid honden losloopgebied Sint Pietersberg

Geachte wethouder van Grootheest,

Nu het gebied op de Sint Pietersberg langzaam zijn definitieve vorm begint te krijgen, maken steeds meer gebruikers van het hondenlosloopgebied zich zorgen over de onveilige situatie die gaat ontstaan doordat het Transferium pal naast het hondenlosloopgebied ligt.

Deze bezorgdheid wordt met name veroorzaakt door het feit dat de verbinding tussen hondenlosloopgebied en parkeerterrein alleen maar zichtbaar is wanneer hondenbezitters op de onderste helling blijven. Voor rolstoelgebruikers die afhankelijk zijn van het vlakke gedeelte op het plateau is deze ingang absoluut niet waarneembaar.

Steeds meer mensen vragen om de bestaande afrastering tussen het huidige hondenlosloopgebied en de 2 hieraan toe te voegen weiden te handhaven en er een poortje in te plaatsen. De situatie zou mogelijk veiliger kunnen worden gemaakt door de ingang van het hondenlosloopgebied van een sluisje te voorzien met 2 poortjes.

Bezoekers van het hondenlosloopgebied hebben ons laten weten dat zij niet alleen de situatie aan de onderzijde als potentieel gevaarlijk beschouwen; Wanneer er schapen in het middenstuk staan kan de nietsvermoedende hondenbezitter dit niet zien. Sommige hondenbezitters zouden in dit geval ervoor kunnen kiezen om alleen gebruik te maken van het onderste gedeelte van het hondenlosloopgebied. Daarnaast zou de hond ook nog eens in de natuurlijke greppel van ruim 2 meter diep kunnen vallen. Op dit moment staat hier nog het veilige hek.

Al met al zijn dit zeer ongewenste situaties die gemakkelijk voorkomen kunnen worden door het reeds bestaande hek te laten staan. Wij hebben begrepen dat U voornemens bent het hek weg te halen om te zijner tijd e.e.a. te evalueren in de beheergroep. De hondenbezitters zitten er niet op te wachten en het CDA is van mening dat veiligheid voorop moet staan, zowel voor de wandelaars en hun honden.

Deelt U onze mening dat veiligheid voorop dient te staan?

Wat gaat U eraan doen om de veiligheid van de wandelaars, de rolstoelgebruikers en de honden te garanderen mbt bovenstaande opmerkingen van de gebruikers die de berg als hun broekzak kennen?

Hopende op een spoedig antwoord en ervan uitgaande dat U zorgdraagt voor een veilige oplossing,

Namens de CDA fractie,

Vivianne Heijnen / Peter Corsius
Fractievoorzitter CDA Maastricht / Raadslid CDA Maastricht

Leave a comment