Skip links

CDA Maastricht roept op tot nieuw dialoog huisvesting Meubelboulevard René Pans

Het CDA heeft, bij monde van raadslid Peter Geelen, een open brief gestuurd naar het college van burgemeester en wethouders van Maastricht. De CDA-fractie beschrijft daarin met verbazing en verbijstering kennis te hebben genomen van de moeilijkheden en de waarschijnlijke onoplosbaarheid, betreffende de huisvesting van Meubel­boulevard René Pans.

Uit gesprekken door het CDA Maastricht met de heer Pans is gebleken dat er inmiddels veel contacten in diverse vormen met partijen onderling is geweest. Daarnaast is er een procedure en uitspraak van de Raad van State, die volledig de richting van de gemeente Maastricht volgt.

Dit betekent dat deze uitspraak geen enkele aanleiding voor het college is om te overwegen tot aankoop over te gaan van het pand ‘Pans’ in ruil voor het eigendom van de locatie ‘Eiffelgebouw’. Raadslid Peter Geelen: “De fractie van het CDA Maastricht wil als volksvertegenwoordiger – van ondernemers én bewoners –het college oproepen om toch vooral een weg te zoeken die voor beide partijen acceptabel is en zonder ballast – out of the box – te zoeken naar oplossingen.”

Een oud en bekend familiebedrijf dat op 15 oktober 1986 haar meubelzaak opende, kun je volgens het CDA Maastricht niet solitair laten zitten, omdat elk weldenkend mens kan begrijpen dat de overlevings­kansen gering zijn. Het vertrek van bouwmarkt Gamma en woonwarenhuis Leen Bakker is de doodsteek voor het bedrijf Pans. Daarnaast zal dit bedrijf ook de nadelige gevolgen ondervinden van de nieuwe plannen van de aanlanding van de Noorderbrug, doordat de Cabergerweg meer autoluwe zal worden.

In het onderzoek van Seinpost wordt gesproken van een daling van circa 50% van de verkeersdrukte en zal dit een geringe zichtlocatie worden. Jammer dan ook, dat alle argumenten van de hand zijn gewezen en dat er voor beide partijen op dit moment geen alternatieven voorhanden zijn.

De Christendemocraten vinden het vreemd dat in de reactie van BRO* op het onderzoek van Seinpost van bedrijf Pans, zij dit alles relativeren en zich tegenspreken in relatie tot deze discussie die eerder gevoerd is tot PDV/GDV* in 2010. Kortom, het CDA Maastricht merkt op dat de in eerste instantie door BRO aangevoerde argumenten vóór verhuizing van Pans in het verweer bij de Raad van State, nu als tegenargumenten worden gebruikt om het rapport van Seinpost te weerleggen.

In een tijd van economische crisis moeten wij alles uit de kast halen om bedrijven te helpen en werkgelegenheid te behouden. Uit stukken blijkt dat Meubelboulevard Pans pas vanaf 2018 2e fase PDV in aanmerking kan komen voor verplaatsing. Doordat op dit moment bij de aanbesteding alleen Hornbach heeft ingeschreven om zich te vestigen op de PDV locatie 1e fase, vraagt het CDA Maastricht zich af of het bedrijf Pans niet eerder verplaatst kan worden?

De Christendemocraten zijn van mening dat de 1e fase PDV zo stevig mogelijk moet worden ingevuld, omdat anders de aantrekkelijkheid niet tot stand wordt gebracht. Een clustering van diverse groeperingen en concentratie van PDV-winkels moeten wij nastreven.

De Christendemocraten roepen het college dan ook op om op zeer korte termijn als partijen opnieuw bij elkaar te komen en oplossingsgericht aan tafel te gaan zitten. Raadslid Geelen nogmaals: “De fractie van het CDA Maastricht gaat ervan uit dat het geplande gesprek met Wethouder Aarts komende week tot oplossingen zal leiden, waarbij de ontstane impasse kan worden doorbroken en niet wederom één van de parels van onze familiebedrijven uit Maastricht zal moeten verdwijnen.”

Toelichting op de inhoud van dit artikel:

BRO: advies- en ontwerpbureau in de ruimtelijke ordening.

PDV: perifere detailhandelsvestiging (PDV); betreft goederen die qua aard en omvang niet in een buurt- of wijkwinkelcentrum thuishoren en door hun omvang/schaal moeilijk in binnensteden inpasbaar is.

GDV: geconcentreerde grootschalige detailhandelsvestigingen.

De gemeente wil het functioneren van de perifere en grootschalige detailhandel (PDV/GDV) in Maastricht verbeteren. Voorbeelden van PDV zijn bouwmarkten, tuincentra en meubel/keuken/sanitairzaken, GDV zijn bijvoorbeeld grote sport- of bruin- en witgoedwinkels.

Leave a comment