Skip links

Muziekgieterij als gegoten in deTimmerfabriek…

Peter_CorsiusOp het eerste gezicht zou men kunnen denken…..wat een rare combinatie!
Na het openingsweekend bleek echter niets minder waar!
Een Bruisend openingsweekend op de nieuwe lokatie. Tevreden bezoekers. Een tevreden organisatie….. De CDA fractie tevreden, want zij had vanaf het begin aangestuurd op het laten landen van de Muziekgieterij in de Timmerfabriek. Dus, geen vuiltje aan de lucht zou men kunnen stellen ware het niet dat de huidige lokatie een tijdelijke is!
Wethouder Costongs en een aantal politieke partijen vinden dat de Muziekgieterij een eigen nieuwe lokatie dient te krijgen. Een eerste raadsvoorstel waar de kosten negen miljoen euro zouden gaan bedragen was voor de gemeenteraad toch wat te gortig, zelfs voor Costongs’ eigen PVDA! De opdracht was ook geweest dat de wethouder Costongs zo rond de drie miljoen euro mocht vertimmeren! Resultaat: exit raadsvoorstel en het huiswerk moet overgedaan worden.
De vraag rijst nu natuurlijk, “is dit eigenlijk wel nodig?”. Het land zit in een diepe economische crisis. De gemeente Maastricht krijgt steeds meer taken vanuit het rijk toegeschoven met steeds minder budget. Is het dan gepast om enkele miljoenen uit te geven aan een nieuwbouw terwijl met enkele aanpassingen de Muziekgieterij voor langere tijd op de huidige (tijdelijke) plek kan blijven? De Timmerfabriek is te voet en per fiets goed bereikbaar, ligt niet te ver van de stad, heeft de allure en toch het rauwe waarin een poptempel zich goed kan ontwikkelen en is beschikbaar…sterker nog herbergt de Muziekgieterij al!
Natuurlijk zal er, zoals al eerder gesteld, nog geld moeten worden uitgegeven om de lokatie verder aan te passen, klopt! Maar dat kan met aanzienlijk lagere bedragen en uit andere middelen dan uit een pot voor stedelijke ontwikkelingen waarvan de bodem meer dan in zicht is.
Simpel gesteld: maak van de nood een deugd en maak van deze tijdelijke lokatie een (semi) permanente! Hou de hand op de knip en faciliteer toch popminnend Maastricht en omgeving. Wat de CDA fractie betreft heeft de Muziekgieterij voorlopig een goed onderkomen gevonden in de Timmerfabriek waar zij verder kan smeden aan haar muzikale en zakelijke ontwikkeling!

Peter Corsius
CDA gemeenteraadslid

Leave a comment