Skip links

Onttrekking openbaar verkeer Spoorwegovergang Limmelderweg-Hoekerweg

Onze Peter Geelen schreef de volgende motie met als onderwerp het “opschorten besluitvorming onttrekking openbaar verkeer Spoorovergang Limmelderweg – Hoekerweg totdat aangekondigde themabijeenkomst met buurtraad over huidige en toekomstige verkeerssituatie heeft plaatsgevonden: voor de gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 5 januari 2016.

 

Overwegende dat:

 

  • Tijdens het raadsdebat over de crisisnoodopvang op 13 oktober 2015 heeft de burgemeester toezegging gedaan dat het college komt met een overzicht van de thema’s die spelen in Limmel;
  • Dat deze raadsinformatiebrief door het college aan de gemeenteraad op 11 december 2015 is verzonden;
  • Dat het onderwerp verkeer met haar complexiteit tot ontrust en veel vragen leidt voor de bewoners van Limmel;
  • Dat het college een aanbod richting de bewoners heeft gedaan om in januari 2016 een themabijeenkomst met de buurtraad te organiseren naar de huidige en toekomstige verkeerssituatie;
  • Dat daar dan afspraken worden gemaakt over al dan niet tijdelijk of aanvullende maatregelen die nodig zijn om de nu ervaren en complexe verkeersproblemen op te lossen;
  • Dat de gevolgen van het weghalen van de spoorovergang Limmelderweg – Hoekerweg een onderdeel is van die besprekingen;
  • Dat de buurt al meerdere jaren aandringt op een totaal verkeersplan voor de verkeersstromen in en rond Limmel;
  • Dat de spoorwegovergang Limmelderweg een integraal onderdeel van de totale verkeerssituatie uitmaakt;
  • Dat het CDA het een vreemde gang van zaken vindt om voorafgaand aan de toegezegde bespreking nu de onttrekking op de agenda te zetten en deze in een raadsvergadering te gaan besluiten.

 

Draagt het college op:

 

  • De onttrekking openbaar verkeer Spoorwegovergang Limmelderweg-Hoekerweg op te schorten, totdat de in de RIB ( 11 december 2015 ) aangekondigde gesprekken met de buurtraad hebben plaatsgevonden.

 

Leave a comment