Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ongeregeldheden in Keulen – hoe staat het er voor in Maastricht?


vivianne_heijnenGeachte burgemeester Penn,

 

Onlangs hebben we uit de media kunnen vernemen wat zich heeft afgespeeld in Keulen tijdens oud op nieuw.

De politie in Keulen gaf zelf aan niet bij machte te zijn geweest om een grote massa mannen in de hand te houden.

Het gevolg was dat er een bedreigende en gevaarlijke situatie ontstond voor met name een groot aantal vrouwen met talloze slachtoffers als gevolg.

Ook in Maastricht hebben we de komende tijd weer een aantal grote bijeenkomsten en evenementen waar veel volk op de been is.

In hoeverre zijn de politie en de gemeente Maastricht in staat om adequaat

te opereren indien ongeregeldheden en calamiteiten zich voordoen?

Mochten er soortgelijke situaties ontstaan, dan verwachten wij dat er genoeg

mensen op de been zijn om de veiligheid voor eenieder te waarborgen.

En dat er, indien nodig, ter plekke onmiddellijk keihard gehandhaafd zal worden.

Want gedrag zoals tentoongespreid in Keulen is volstrekt ontoelaatbaar en laakbaar.

Mocht het niet mogelijk zijn al te antwoorden voor de raadsvergadering, zal ik deze vraag als rondvraag indienen tijdens de eerstvolgende raadsbijeenkomst. 

 

Met vriendelijke groet, mede namens de fractie,

 

Vivianne Heijnen

Fractievoorzitter CDA Maastricht

Close