Skip links

Shortstay in Maastricht – wat is het gemeentelijk beleid aangaande AIRBnB?

nol_beckersTijdens de raadsronde  “Vaststelling bestemmingsplan short Stay “ afgelopen dinsdag 5 januari heeft het CDA gevraagd naar gemeentelijk beleid aangaande airBnB .Vanwege parallelle sessies konden geen dossierhouders bij deze raadsronde aanwezig zijn. 

Gezien het belang willen wij graag nogmaals aandacht vragen voor de ontwikkelingen rondom airBnB en soortgelijke aanbieders van huizenverhuur.

Nu het gemeentelijk beleid aangaande hotels, Bed and Breakfast en Short Stay meer en meer concreet en helder geformuleerd is is het zaak ook beleid te formuleren aangaande het ( particulier ) verhuren van huizen.

Aanbieders als airBnB bedienen een alsmaar toenemend aandeel van kamer en huizenverhuur .

Wederom een vorm van concurrentie die vraagt om gepaste maatregelen.

1. Is u bekend dat in steden als bijvoorbeeld Amsterdam gemeentelijk beleid is geformuleerd aangaande verhuur middels airBnB en soortgelijke aanbieders, en bent u het met ons eens dat soortgelijk beleid ook voor Maastricht noodzakelijk is?

2. Kunt u ons een overzicht aanreiken van mate en omvang van verhuur middels airBnB en soortgelijke aanbieders in Maastricht?

3. Kunt u een inschatting maken van gemiste gemeentelijke inkomsten omdat over deze vorm van verhuur geen toeristenbelasting wordt betaald?

4. Kunt u ons aangeven op welke termijn de gemeente Maastricht beleid gaat ontwikkelen waarbij zaken als gebruikersvergunningen ( veiligheid ), algemene regelgeving, duur van verhuur van kamers en huizen, toeristenbelasting, en een handhavingsparagraaf geregeld worden.

Met vriendelijke groet,

Namens de CDA fractie,

Nol Beckers

Vivianne Heijnen

Leave a comment