Skip links

Onduidelijkheid over BTW doorbelasting sportverenigingen

Na de aankondiging van de wetwijziging BTW Sportvrijstelling, welke 1 januari 2019 in werking moet treden, zijn er signalen ontvangen over tegenstrijdigheden tussen een schrijven van de gemeente en hetgeen in de praktijk is doorberekend aan de sportverenigingen. CDA Maastricht heeft vervolgens een steekproef gedaan bij een aantal verenigingen. Conclusie: inderdaad een tegenstrijdigheid tussen datgene wat in de raadsinformatie brief ( RIB 2018-31007 ) aan de gemeenteraad is gecommuniceerd en dat wat de sportverenigingen doorbelast hebben gekregen. Om meer helderheid te krijgen over de ontstane situatie heeft raadslid Mat Brüll vagen gesteld aan het College van B&W. Hieronder kunt u zijn brief vinden

________

2 oktober 2018 heeft u middels een raadsinformatie brief ( RIB 2018-31007 ) de raad laten weten dat er een wetswijziging is aangekondigd rondom de BTW-sportvrijstelling. In deze brief legt u uit wat daarvan de consequenties zouden kunnen zijn. Zo ook over de sporttarieven. U schrijft vervolgens dat het BTW-voordeel van 6% niet zal leiden tot een tariefverlaging want dit is in het verleden nooit doorberekend in Maastricht. Ik citeer;

“ Oftewel; de BTW is nooit betaald door gebruikers, maar door Maastricht Sport.”

Hierop heeft het CDA vragen gekregen en uit een steekproef blijkt dat de 6% BTW wel degelijk is doorbelast aan de verenigingen. Daarnaast blijkt uit de RIB dat u enerzijds een nieuwe uitkering aanvraagt ter compensatie van deze wetwijziging en anderzijds verrekent u niet de BTW compensatie met de verenigingen. Het CDA wil u hierover de volgende vragen voorleggen;

 

  1. Wat is de reden dat u aangeeft dat de 6% BTW niet is doorbelast maar de verenigingen toch de 6% BTW op hun factuur hebben staan en deze betalen?
  2. Zijn hierover bij Maastricht Sport meldingen ontvangen? En hoe lossen we dit op?
  3. Kunt u nader uitleggen waarom u de sporttarieven niet naar beneden bijstelt op het moment dat de nieuwe regeling in werking treedt?
  4. Bent u alsnog voornemens om de sporttarieven aan te passen aan de nieuwe wetgeving?

 

Mat Brüll, raadslid

 

Namens de gemeenteraadsfractie van CDA Maastricht

Leave a comment