Skip links
Foto: ANP

Gemeenteraad tegen contractverlenging Postema

De voltallige gemeenteraad van Maastricht heeft op dinsdag 9 oktober een motie aangenomen waarin zij zich uitspreekt tegen de contractverlenging van LVO-bestuurder dhr. Postema. Klik hier voor de motie.

Onze inbreng tijdens de raadsvergadering:

De zomer van 2018 zal veel mensen in Maastricht nog lang heugen en niet alleen vanwege de lange periode van extreme warmte, maar wel vooral vanwege het VMBO-eindexamendebacle. Dit geldt natuurlijk in de eerste plaats voor alle VMBO-leerlingen en hun ouders, maar zeker ook voor alle docenten en andere betrokkenen. En laten we niet vergeten, dat er nog steeds een groep VMBO-leerlingen bezig is met het alsnog proberen te behalen van dat felbegeerde papiertje. Hen wens ik dan ook vanaf deze plek heel veel succes.

Op 11 september hebben wij als raad besloten om een werkgroep in te stellen. Dit was niet alleen het gevolg van dat vreselijke VMBO-debacle, maar leek ook een verstandige keus gelet op alle actuele ontwikkelingen binnen het voortgezet onderwijs in Maastricht. Voor het VMBO-debacle waren we immers vooral bezig met het Masterplan, dat ook al veel stof deed opwaaien en waarover nog steeds veel vragen en onduidelijkheden zijn. Voor het CDA is in elk geval duidelijk dat we uiteindelijk allemaal hetzelfde willen: goed kwalitatief onderwijs voor alle kinderen, die kiezen voor een school in Maastricht.

Het CDA is dan ook van mening, dat we – zeker nu of juist vanwege de grote maatschappelijke onrust – het verplicht zijn aan alle betrokken leerlingen, hun ouders, de docenten en gewoonweg aan de stad Maastricht om te komen tot een ander onderwijslandschap. Er moet duidelijkheid komen voor toekomstige leerlingen en hun ouders en om hun en ons vertrouwen terug te winnen.

Zojuist had ik het over het belang van terugwinnen van vertrouwen. Het hoeft geen betoog dat het onverstandig is – gegeven de huidige situatie en alle lopende onderzoeken – om de aanstelling van de bestuurder, die eindverantwoordelijk is, met twee jaar te verlengen. Dit klemt des te meer daar het rapport ten aanzien van het bestuurlijk handelen in december/januari verwacht wordt. Het had meer voor de hand gelegen – en dat is nog zacht uitgedrukt – om de uitkomst van dat rapport af te wachten, alvorens het überhaupt te hebben over een eventuele verlenging van de aanstelling van de heer Postema.

Om die reden hebben wij de motie van teleurstelling dan ook mee ingediend.

Florence van der Heijden – Schaaf
onderwijswoordvoerder / raadslid CDA Maastricht

 

Leave a comment