Skip links

Nieuwe mogelijkheden huisvesting Maastrichtse Verkennersband na aankoop Tapijnkazerne

Raadslid Peter Geelen en Peter Corsius hebben namens de fractie van het CDA Maastricht een open brief gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht. In dit schrijven doen Geelen en Corsius namens de Christendemocraten de suggestie om de Tapijnkazerne te betrekken in de discussie over de huisvesting van de Maastrichtse Verkennersband. “Aangezien de gemeente nu eigenaar is van het terrein van de Tapijnkazerne, ontstaan er nieuwe mogelijkheden om over na te denken”, aldus het CDA Maastricht.

Open brief raadsleden Peter Geelen en Peter Corsius namens het CDA Maastricht:

Geachte wethouder Costongs, beste Jacques en beste Jan,

Nadat de rooksignalen zijn opgetrokken van de afgelopen raadsvergadering met betrekking tot de problematiek rondom de Maastrichtse Verkennersband wil ik jullie onderstaande opmerkingen voorleggen.

Wellicht hebben jullie inmiddels ook over de ontstane nieuwe mogelijkheid op de Tapijnkazerne kunnen nadenken.

In september 2011 is de door oud Wethouder Luc Winants toegezegde oplossing voor het huisvestingsprobleem op de Tapijnkazerne vanwege zijn onverwachte aftreden niet door kunnen gaan.

De nieuwe Wethouder van Cultuur – u meneer Costongs – vond dit toen niet meer realistisch, aangezien de Tapijnkazerne niet in handen was van de Gemeente Maastricht.

Sinds afgelopen vrijdag is hier echter verandering in gekomen en liggen er wellicht mogelijkheden om tot een tijdelijke of definitieve oplossing voor het ontstane probleem te komen.

Wij zouden het dan ook zeer op prijs stellen als de CDA fractie Maastricht deze optie opnieuw onder de aandacht mag brengen bij het college om een stap in de goede richting te zetten.

Dit zou voor de Verkennersband de juiste locatie zijn vanwege de beperkte geluidsoverlast, bereikbaarheid, historische verbondenheid, leefbaarheid en inpasbaarheid op korte termijn.

Wij hopen van harte dat u, wethouder Costongs, ons hierbij in wilt steunen, zodat de muzikale toekomst voor de jongeren van de Maastrichtse verkennersband gewaarborgd blijft.

Daarnaast kunt u dan zorgdragen dat er meer draagvlak van onderen op kan ontstaan voor de nominatie VIA2018.

Doordat wij tussentijds niet volledig door u zijn geïnformeerd over de inspanningen van uw ambtenaren, hebben wij onze mening kenbaar gemaakt zoals wij dit afgelopen dinsdag hebben gedaan.

Wij hopen dat u ons op de hoogte brengt over de nieuwe inspanningen, zodat wij verder mee kunnen denken als er impasse dreigt te ontstaan.

Leave a comment