Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Het MECC: een moetje of een kans?

Peter_CorsiusDe gemeente Maastricht koopt het MECC terug. Een kans of een moetje? Eerlijk gezegd ziet de Maastrichtse CDA fractie niet dat er een echte keuze is! Het MECC, ook met minder congressen en beurzen, is en blijft van groot belang voor de werkgelegenheid bij de Maastrichtse hoteliers, de Horeca en de middenstand.
De Tefaf is niet meer weg te denken in het begin van de lente. Jumping Indoor Maastricht was jarenlang een grote trekker en komt terug op de agenda. Interclassics en een redelijk aantal congressen, veelal medisch zorgen voor bedrijvigheid. Natuurlijk zal er een nieuwe start gemaakt moeten worden maar dat biedt ook weer mogelijkheden en kansen.
We leven in een Nieuwe Werkelijkheid en moeten dus ook anders denken. Minder geld en nieuwe uitdagingen vragen om inventiviteit.

Maastricht heeft een aantal partijen die op professionele wijze bezig zijn onze prachtige stad op de kaart te zetten en vooral op het internationale netvlies te houden. VVV, MCB (Maastricht Congres Bureau), MECC en de de gemeente die het Geusseltstadion multifunctioneel probeert te vermarkten zijn daar allen met veel enthousiasme en inzet mee bezig. Alleen doet eenieder dat op zijn of haar eigen manier.
Vier organisaties die eigenlijk alle vier door de Gemeente aangestuurd of in elk geval gefinancierd worden. Waarom gaan deze vier niet samen in één organisatie die buiten de gemeente geplaatst wordt Maastricht aan de man brengen? Het is toch veel logischer als dit met één strategie door één sterke organisatie wereldwijd wordt uitgevoerd!
Een verder voordeel is dat dan een totaalpakket Maastricht kan worden aangeboden. Bijvoorbeeld: een sportmedisch congres, georganiseerd door de Universiteit Maastricht in samenwerking met de Maastricht Health Campus en het vroegere AZM, nu MUMC. plaats van handeling: het MECC met een afsluitend optreden van de Maastrichtse Verkennersband samen met André Rieu in de Geusselt. die dan natuurlijk voorzien is van kunstgras. Een buitenlandse organisator hoeft niet meer langs diverse organisaties om iets te organiseren. Simpelweg “One stop shopping” en een congres of beurs kan op de agenda bijgeschreven worden.

Wat is er nodig om dit te bereiken? Voor het CDA Maastricht is de oplossing duidelijk. Samenwerking die leidt tot een fusie tussen de bestaande 4 organisaties in één buiten de gemeente Maastricht staand krachtig instrument. Oftewel eenieder moet over zijn of haar eigen schaduw heenstappen en aan het belang van de stad Maastricht, haar economie, en vooral aan haar inwoners denken. Snel handelen is gevraagd. Het woord is aan het college!

Peter Corsius
CDA Gemeenteraadslid

Close