Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

De invoering van de kanteling in de WMO – Motie

josephine_dolsDe invoering van de kanteling in de WMO is een ingrijpende operatie waarbij kwetsbare groepen mensen te maken krijgen met nieuwe regelgeving en op een andere manier, samen met professionals en mensen in hun netwerk, op zoek moeten naar hulp en zorg.

De burgers zullen er aan moeten wennen dat de overheid niet meer degene is die automatisch klaar staat bij een hulpvraag. Zorgvragers zullen meer gebruik moeten gaan maken van hun eigen kracht. In de theorie klinkt dit natuurlijk prachtig, maar in de praktijk zal dit nog een hele klus worden.

Het CDA, maar ook andere partijen in deze raad, heeft  al vaker aangegeven dat de gemeente zorgvuldig te werk moeten gaan en goed moet opletten dat niemand tussen de wal en het schip gaat vallen. Met name aan ouderen en andere doelgroepen die minder flexibel zijn, mensen zonder kinderen  of lieve buren die kunnen inspringen, en mensen zonder spaarpotje.

Het raadsvoorstel “invoering gekantelde werkwijze  in de WMO” zegt precies hoe een en ander straks in zijn werk zal gaan. Met de keukentafelgesprekken, de voorzieningen, de indicaties enzovoorts. Met ingang van 1 mei gaat dit allemaal in werking treden. Maar de CDA fractie Maastricht is van mening dat de gemeente niet in 1 keer het roer kan omgooien! De raadsvoorstel zegt niets over het proces dat nu ingaat. Terwijl bij een grote cultuurverandering als deze alles afhangt  van een goede strategie. De CDA fractie weet dat nog heel veel professionele organisaties zelf nog helemaal niet gekanteld zijn. De fractie maakt zich zorgen om de kwaliteit van de informele zorg en wil voorkomen dat er te veel last komt op de schouders van minderjarige mantelzorgers.

Kortom, de CDA fractie vindt het haar taak om er nauwgezet op toe te zien dat  de kanteling goed verloopt en er niemand omkiept. Het CDA vraagt om een duidelijke communicatie strategie zodat burgers weten wat ze te wachten staat én waar ze terecht kunnen als ze hulp nodig hebben. Het is belangrijk dat de gemeente weet wanneer mensen tussen de wal en het schip gaan vallen en dat er in gegrepen kan worden als dat nodig is. De fractie wil tijdig geïnformeerd worden over financiële knelpunten die ontstaan, bijvoorbeeld als de druk op vrijwilligers en mantelzorgers te groot wordt en er maatregelen genomen moeten worden. Of wat er gaat gebeuren als er opeens grote groepen mensen in de zorg hun baan gaan verliezen.

In het raadsstuk dat nu voor ligt ontbreken deze informatie en sturingsmogelijkheden. Daarom heeft de CDA fractie samen met de PvdA een motie voorbereidt die het college helpt om de kanteling beter te kunnen uitvoeren en de raad in stelling brengt om bij te kunnen sturen indien nodig.

Josephine Dols-Knegtering

Hier kunt u de motie vinden!

 

 

 

 

 

 

Close