Skip links

Economische groeimotoren in Maastricht en de regio

De Gemeente Maastricht en de Provincie Limburg hebben de afgelopen jaren programma’s geschreven over hoe de economie te stimuleren. Zij streven o.a. naar een beter vestigingsklimaat voor bedrijven en naar duurzame sociaaleconomische ontwikkeling waarvan zoveel mogelijk mensen kunnen profiteren. Samenwerking met Euregio is een van de doelstellingen.

Onder de titel ‘Kennis/As Limburg, groeimotor van de regio’ willen de Universiteit Maastricht, AZM en Zuyd Hogeschool een bijdrage leveren aan de regionale ontwikkeling in heel Limburg. Zij hebben goed gekeken naar de doelstellingen van de bestaande programma’s in de Provincie. Volgens het ambitieus tienjarig programma willen de kennispartners gaan investeren in de uitbreiding van innovatieve gezondheidszorg, het opleiden van kenniswerkers, het samenwerken met bedrijven en de overheid. Het totale programma bedraagt 580 miljoen euro, waarvan de kennispartners 162 miljoen voor hun  rekening nemen. De Provincie wordt gevraagd 180 miljoen euro bij te dragen. Via de Rijksbijdrage en collegegelden voor onderwijs wordt 100 miljoen euro verwacht. De resterende 138 miljoen euro moet van derden komen, waaronder Europese fondsen. Het is duidelijk dat het hele programma staat of valt met de bijdrage van de Provincie.

Investeren in de twee belangrijkste groeimotoren van Maastricht, de Universiteit en het Ziekenhuis, is essentieel voor een gezonde lokale economie. De werkgelegenheid in Maastricht mag echter niet afhankelijk zijn van enkele economische activiteiten. Natuurlijk leveren de twee kennisorganisaties veel banen op bij toeleveranciers, winkels enz. Zij bieden kennis aan en leiden mensen op waarvoor bedrijven en andere organisaties zich in Maastricht zouden willen vestigen. De kwaliteit van het vestigingsklimaat in Maastricht heeft de Gemeente voor een belangrijk deel in eigen hand. De randvoorwaarden voor vestiging gaan over het passende arbeidsaanbod, maar ook over uiteenlopende zaken als locaties, procedures, scholen, cultuur, wonen, veiligheid en bereikbaarheid.

De Universiteit Maastricht, AZM en Zuyd Hogeschool hebben hun nek uitgestoken. De Provincie beraadt zich om veel geld te investeren. Wat doet Maastricht om hiervan te profiteren en een succesvolle uitvoering van dit programma te faciliteren?
De samenwerking van de Gemeente met de Universiteit en de Provincie bij de aankoop van de Tapijn kazerne is een goed voorbeeld hoe dingen samen opgepakt kunnen worden. Worden nu ook de randvoorwaarden geschapen om snel en doeltreffend het voormalige kazerneterrein te ontwikkelen? Heeft de Gemeente de dienstverlening en besluitvorming op orde om in te spelen op de uitvoering van ‘Kennis/As Limburg, groeimotor van de regio’ en bedrijven en andere organisaties te helpen om zich in Maastricht te vestigen?

De Universiteit Maastricht en AZM zijn de economische groeimotoren van Maastricht en de regio. Zij moeten het vertrekpunt van een beleid zijn dat de lokale en regionale economie te wil verbreden en mensen met lage en hoge opleidingen kansen op interessant werk wil bieden. Dat beleid gaat over vele gemeentelijke aandachtsgebieden, maar vooral over goed bestuur.

Leave a comment